Cele konferencji

  • prezentacja aktualnych osiągnięć naukowych i technicznych oraz tendencji rozwojowych w radiokomunikacji, radiofonii, telewizji i w technikach multimedialnych,

  • przedstawienie zagadnień związanych z wdrożeniami najnowszych rozwiązań technicznych w kraju i na świecie,

  • integracja środowisk – pogłębienie więzi między środowiskiem akademickim i naukowo-badawczym a operatorami sieci telekomunikacyjnych, dostawcami sprzętu, usług i treści oraz jednostkami administracji łączności.

Przewidywane tematy wiodące KKRRiT 2015

  • Zastosowania radioelektroniki w medycynie i ochronie osób pracujących w warunkach zagrażających ich życiu i zdrowiu
  • Radiokomunikacja w zarządzaniu kryzysowym
  • Bezprzewodowa transmisja danych w inteligentnych systemach energetycznych