Tematyka konferencji

Zapraszamy wszystkie osoby związane z radiokomunikacją, radiofonią, telewizją
i technikami multimedialnymi do zgłaszania referatów w ramach następującej tematyki:

 • nowe techniki kodowania, modulacji i transmisji,
 • cyfrowe przetwarzanie sygnałów w radiokomunikacji, radiofonii i telewizji,
 • analiza, kompresja i transmisja danych multimedialnych,
 • systemy radiofoniczne i telewizyjne,
 • systemy telefonii komórkowej,
 • lokalne i metropolitalne sieci radiowe,
 • bezprzewodowe sieci sensorów, sieci doraźne i sieci radiowe bliskiego zasięgu,
 • radio kognitywne,
 • radiokomunikacja morska, lotnicza, satelitarna i radioastronomia, § radiowe sieci lokalizacyjne i nawigacyjne,
 • technika antenowa i systemy MIMO,
 • propagacja fal radiowych,
 • modelowanie, planowanie i optymalizacja sieci transmisji radiowej, QoS, niezawodność,
 • techniki pomiarowe w radiokomunikacji i telewizji,
 • kompatybilność elektromagnetyczna systemów i urządzeń,
 • gospodarka widmem elektromagnetycznym,
 • aspekty prawne i normalizacja,
 • systemy radiowe bezpieczeństwa publicznego i zarządzania kryzysowego,
 • zastosowania radioelektroniki w medycynie i ochronie osób,
 • bezprzewodowa transmisja danych w inteligentnych systemach energetycznych,
 • dydaktyka w zakresie radiokomunikacji i multimediów.