Ważne terminy

 • do 5 stycznia 2015 r. 

  do 20 stycznia 2015 r.

  czekamy na nadsyłane referaty,

 • do 16 lutego 2015 r.,

  do 23 lutego 2015 r.

  poinformujemy o decyzjach kwalifikacyjnych Komitetu Programowego,

 • do 10 marca 2015 r.

  oczekujemy na końcowe wersje referatów (uwzględniające uwagi recenzentów).