Przedmioty wybieralne
Oferta na rok akademicki 2018/2019

Program studiów kierunku Elektronika i Telekomunikacja

obejmuje na studiach inżynierskich (semestry V, VI i VII) łącznie 6 bloków, zaś na studiach magisterskich (semestr II i III) łącznie 3 bloki przedmiotów wybieralnych (każdy po 120 godzin).

Zajęcia prowadzą nauczyciele akademiccy Instytutu Elektroniki PŁ o wieloletnim doświadczeniu dydaktycznym i naukowym, udokumentowanym udziałem w licznych pracach badawczo-rozwojowych z zakresu elektroniki i telekomunikacji. Pracownicy naukowo-dydaktyczni Instytutu Elektroniki przekazują wiedzę w sposób zrozumiały i ukierunkowany na zdobycie kompetencji oraz umiejętności najważniejszych z punktu widzenia przyszłych pracodawców.

Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia (inżynierskie)

Studenci drugiego i trzeciego roku wybierają bloki, które zostaną uruchomione w roku akademickim 2018/2019.

Studia stacjonarne II stopnia (magisterskie)

Studenci pierwszego roku wybierają bloki, które zostaną uruchomione w roku akademickim 2018/2019.

Prezentacja bloków przedmiotów obieralnych - oferta na rok akademicki 2018/19 [pdf 2.6MB]

Ulotka informacyjna – I stopień [pdf]

Ulotka informacyjna – II stopień [pdf]