Przedmioty wybieralne
Oferta na rok akademicki 2017/2018
HOME || Studia I stopnia

Studia I stopnia

Mikrokontrolery i sterowniki PLC

Mikrokontrolery to jedne z najważniejszych układów scalonych. Pełnią rolę jednostek sterujących w wielu urządzeniach elektronicznych, od prostych układów typu termometr elektroniczny czy budzik, po zaawansowane systemy mikroprocesorowe w automatyce przemysłowej, samochodach czy samolotach. W układach elektronicznych to właśnie mikrokontroler decyduje, na podstawie swojego oprogramowania, o sposobie zadziałania urządzenia w danej sytuacji. Sterownik PLC to podstawowy element dzisiejszych systemów automatyki przemysłowej. Jako centralna jednostka sterująca procesem przemysłowym nadzoruje pracę wszelkich napędów, czujników, zaworów itp. Dzięki swej uniwersalności, niezawodności i intuicyjnemu programowaniu, sterowniki PLC są obecnie podstawą zarówno prostych, jak i rozbudowanych systemów automatyki przemysłowej. Umiejętność projektowania i programowania systemów automatycznego sterowania opartych o mikrokontrolery i sterowniki PLC to dziś jedna z podstawowych kompetencji inżyniera elektronika.

Przedmioty

Mikrokontrolery i sterowniki PLC
studia stacjonarne: 45w, 75p, 7 ECTS, studia niestacjonarne: 27w, 45p, 7 ECTS

Kontakt:

Mariusz Felczak

Mikrokontrolery i sterowniki PLC

Cele przedmiotu

 • Zapoznanie z rodzajami mikrokontrolerów oraz sterowników PLC, ich budową i możliwościami.

 • Zaznajomienie ze środowiskami programistycznymi dla mikrokontrolerów oraz sterowników PLC.

 • Nauka programowania wybranych typów mikrokontrolerów i sterowników PLC.

 • Opanowanie zasad projektowania systemów automatyki przemysłowej, praktyczne projektowanie prostych systemów.

Program przedmiotu

 • Rodzaje mikrokontrolerów
 • Architektura mikrokontrolerów
 • Wbudowane urządzenia peryferyjne mikrokontrolerów
 • Rodziny mikrokontrolerów ADUC, PIC, ARM, ATMega i inne
 • Języki programowania mikrokontrolerów
 • Programowanie i debuggowanie mikrokontrolerów
 • Budowa sterowników PLC
 • Wbudowane peryferia sterowników PLC
 • Język drabinkowy programowania sterowników PLC
 • Przykłady programów mikrokontrolerów i sterowników PLC w różnych językach

Projekt

 • Tworzenie prostych programów mikrokontrolerów w językach Assembler oraz "C".

 • Programowanie mikrokontrolerów z różnych rodzin.

 • Sprawdzenie działania programów z użyciem wbudowanych peryferiów typu diody LED, pamięć RAM, wyświetlacz LCD, wyświetlacz LED, port RS-232.

 • Zapoznanie ze sterownikami PLC różnych systemów (producentów) z uwzględnieniem ich budowy wewnętrznej oraz mnożliwości aplikacyjnych.

 • Programowanie sterowników PLC w języku drabinkowym.

 • Wykonanie modelu prostego systemu automatyki przemysłowej (sterowanie windą, silnikiem krokowym, regulacja temperatury, inne).

?> -->