Przedmioty wybieralne
Oferta na rok akademicki 2017/2018
HOME || Studia I stopnia

Studia I stopnia

Układy i sieci światłowodowe

Techniki światłowodowe, układy optoelektroniczne, sieci optotelekomunikacyjne to dziś jedne z najbardziej rozwijanych technologii. Znajdują one zastosowanie nie tylko w telekomunikacji, ale i w różnych gałęziach przemysłu, takich jak budownictwo, przemysł samochodowy, szeroko pojęta produkcja. Również czujniki oparte na technologii światłowodowej znajdują obecnie coraz szersze zastosowanie w różnych dziedzinach takich jak medycyna, przemysł samochodowy, budownictwo. Poznanie podstaw układów i sieci światłowodowych stanowi niezbędny element wiedzy współczesnego inżyniera i jest punktem wyjścia w zdobywaniu dalszych kwalifikacji. Wiedza z zakresu budowy, rodzajów, możliwości zastosowania czujników światłowodowych, wraz z umiejętnością projektowania systemów pomiarowych w oparciu o czujniki światłowodowe, stanowią istotne i wysoko cenione umiejętności wśród współczesnych inżynierów elektroników.

Przedmioty

Układy i sieci światłowodowe
studia stacjonarne: 45w, 30l, 45p, 7 ECTS, studia niestacjonarne: 27w, 18l, 27p, 7 ECTS

Kontakt:

Marcin Kałuża

Układy i sieci światłowodowe

Cele przedmiotu

Zapoznanie z podstawowymi zagadnieniami i pojęciami związanymi z techniką światłowodową. Nauka projektowania światłowodowych układów pomiarowych, sensorycznych i transmisyjnych.

Program przedmiotu

 • podstawy fizyczne pracy światłowodów, propagacja światła w światłowodach,
 • budowa światłowodów i kabli światłowodowych,
 • właściwości transmisyjne światłowodów,
 • sprzęganie źródeł światła ze światłowodami,
 • zastosowania światłowodów,
 • podstawowe układy optoelektroniczne,
 • miernictwo światłowodowe,
 • czujniki światłowodowe - budowa i zasada działania, rodzaje czujników i ich zastosowania,
 • nadajniki i odbiorniki optoelektroniczne do zastosowań w transmisji światłowodowej,
 • charakterystyki światłowodowych układów transmisyjnych i zjawiska w nich występujące,
 • systemy transmisji światłowodowej i optycznej,
 • sieci optyczne - optyczny osprzęt sieciowy,
 • techniki łączenia światłowodów,
 • pomiary dokonywane w sieciach optotelekomunikacyjnych, reflektometria optyczna.

Ćwiczenia laboratoryjne

 • Wyznaczanie apertury numerycznej światłowodów.

 • Badanie współczynnika tłumienności światłowodu.

 • Sprzęganie światłowodów.

 • Złącza światłowodowe.

 • Badania dyspersji w światłowodów.

 • Interferometry światłowodowe i ich zastosowania.

 • Światłowodowe czujniki temperatury i ciśnienia.

 • Transmisja z podziałem długości fali WDM.

 • Badanie światłowodowego toru transmisyjnego.

 • Światłowodowe czujniki odbiciowe i interferometryczne.

Projekt

W ramach ćwiczeń studenci projektują światłowodową sieć telekomunikacyjno-sensoryczną o zadanych parametrach z uwzględnieniem kosztorysu i możliwości wykonania.

?> -->