Przedmioty wybieralne
Oferta na rok akademicki 2017/2018
HOME || Studia I stopnia

Studia I stopnia

Elektroniczne układy i systemy przemysłowe

Elektroniczne układy i systemy przemysłowe to przede wszystkim cyfrowe systemy sterowania procesami przemysłowymi oraz elektroniczne urządzenia sterujące przepływem energii. Oprócz znanych sterowników PLC, sterowanie procesem może wymagać zastosowania innych układów programowanych czy procesorów sygnałowych, których aplikacja i programowanie stanowią cenne kompetencje inżynierów elektroników zatrudnionych w przemyśle. Inżynierowie tacy potrafią również zbudować system wizualizacji procesu ułatwiający jego kontrolę przez operatora. Znajomość układów elektroniki mocy to równie istotny aspekt kompetencji inżyniera przemysłowego, gdyż elektroniczne przekształtniki energii (przemienniki częstotliwości, falowniki, zasilacze) są obecnie spotykane na każdym kroku. Umiejętność integracji przemysłowych podsystemów sterowania i mocy oparta jest z kolei na szerokiej znajomości odpowiednich protokołów transmisji sygnałów i ogólnych zasad budowy systemów pod kątem ich bezpieczeństwa i niezawodności. Opanowanie powyższych zagadnień ma decydujące znaczenie w późniejszej pracy inżyniera elektronika w przemyśle.

Przedmioty

Elektroniczne układy i systemy przemysłowe
studia stacjonarne: 45w, 75p, 7 ECTS, studia niestacjonarne: 27w, 45p, 7 ECTS

Kontakt:

Mariusz Felczak

Elektroniczne układy i systemy przemysłowe

Cele przedmiotu

Przygotowanie elektroników do praktycznego wykorzystania swojej wiedzy w zastosowaniach przemysłowych. Nauka projektowania i programowania złożonych systemów automatyki przemysłowej.

Program przedmiotu

 • Zaawansowane programowanie sterowników PLC.
 • Zastosowanie procesorów sygnałowych, układów programowalnych i mikroprocesorów w sterowaniu przemysłowym.
 • Elektroniczne systemy wizualizacyjne i operatorskie procesów przemysłowych.
 • Przemysłowe układy elektronicznych przekształtników energii.
 • Przemysłowe protokoły i sieci transmisji danych.
 • Układy zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności elektronicznych systemów przemysłowych.

Projekt

 • Analiza procesu przemysłowego pod kątem optymalnego doboru założeń dla układów zasilających, pomiarowo - kontrolnych i wykonawczych.

 • Analiza ogólnodostępnych rozwiązań wraz z wstępną oceną ich przydatności w danym zastosowaniu.

 • Określenie warunków pracy projektowanego elektronicznego systemu przemysłowego ze wskazaniem na szczególne wymagania występujące w analizowanym przypadku.

 • Opracowanie nietypowych rozwiązań programistycznych i układowych niezbędnych do pełnej realizacji postawionych na wstępie założeń - od ogólnej koncepcji do szczegółowego projektu.

 • Modelowanie i symulacja projektowanego systemu z wykorzystaniem specjalistycznych narzędzi i technik laboratoryjnych.

 • Budowa uproszczonego układu modelowego, testowanie poprawności pracy układu, pomiar krytycznych parametrów i wielkości, końcowe strojenie i regulacja systemu przemysłowego.

?> -->