Przedmioty wybieralne
Oferta na rok akademicki 2017/2018
HOME || Studia I stopnia

Studia I stopnia

Programowanie urządzeń mobilnych i ich zastosowania

Tematyka proponowanych przedmiotów jest odpowiedzią na potrzeby rynku pracy w zakresie związanym z programowaniem telefonów komórkowych typu smartphone (Android, iOS, Windows Phone). Zajęcia, prowadzone z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania, umożliwią zdobycie praktycznych umiejętności tworzenia aplikacji na urządzenia mobilne. Zajęcia prowadzone są w oparciu o program certyfikowanych szkoleń firm Microsoft i Apple. Nabyte kompetencje, są nie tylko cenione na rynku pracy, ale mogą także stanowić fundament do rozpoczęcia działalności gospodarczej w ramach własnej firmy programistycznej.

Przedmioty

Systemy operacyjne urządzeń mobilnych
studia stacjonarne: 30w, 30l, 3 ECTS, studia niestacjonarne: 18w, 18l, 3 ECTS
Programowanie telefonów komórkowych
studia stacjonarne: 30w, 30l,4 ECTS, studia niestacjonarne: 18w, 18l, 4 ECTS

Kontakt:

Piotr Skulimowski

Systemy operacyjne urządzeń mobilnych

Zajęcia są prowadzone w trybie warsztatowym z zastosowaniem współczesnych i efektywnych metod nauczania (burza mózgów, nauczanie metodą projektów i problemów) Podczas zajęć studenci zapoznają się z narzędziami programistycznymi do rozwijania i testowania aplikacji przeznaczonych dla systemu Android i Windows Phone. Studenci nabędą umiejętności projektowania, pisania, testowania i przygotowywania do dystrybucji mobilnych aplikacji multimedialnych.

Rynek urządzeń mobilnych jest jednym z najszybciej rozwijających się na świecie. Szybki wzrost zakresu zastosowań tych urządzeń powoduje, że na rynku pracy jest bardzo ceniona umiejętność tworzenia aplikacji mobilnych.

Program przedmiotu

 • przegląd mobilnych systemów operacyjnych,
 • specyfika programowania urządzeń mobilnych,
 • architektura systemu Android i Windows Phone,
 • programowanie obiektowe w języku Java dla telefonów z systemem Android,
 • wykorzystywanie wbudowanych zasobów urządzeń mobilnych: kamery, odbiorniki GPS,
 • algorytmy sztucznej inteligencji w grach,
 • metody testowania i zagadnienia bezpieczeństwa aplikacji,
 • przykłady dobrych praktyk w programowaniu telefonów (wzorce projektowe),
 • metody dystrybucji aplikacji.


Programowanie telefonów komórkowych

Przyswojona wiedza i nabyte umiejętności ułatwią podjęcie pracy w firmach programistycznych i telekomunikacyjnych projektujących aplikacje mobilne (np. Teleca, Mobica, TP).

Coraz większe możliwości obliczeniowe telefonów komórkowych znacznie rozszerzają zakres ich potencjalnych zastosowań. Oprócz funkcji typowo komunikacyjnych, telefony inteligentne ułatwiają organizację pracy, planowanie zadań, docieranie do informacji, a także dostarczają rozrywki. Szczególną pozycję na rynku smartfonów ma platforma Apple iOS, dlatego zapotrzebowanie na programistów zaznajomionych ze specyfiką tworzenia aplikacji mobilnych dla tej platformy jest bardzo duże.

Program przedmiotu

 • omówienie zasad projektowania aplikacji mobilnych z zastosowaniem poszczególnych języków programowania,
 • metody instalowania i dystrybucji aplikacji,
 • podstawy programowania w języku Objective-C dla systemu iOS,
 • omówienie podstawowych bibliotek programistycznych iOS,
 • metody projektowania interfejsu użytkownika dla urządzeń z ekranem dotykowym,
 • komunikacja z siecią Internet, komunikacja Bluetooth,
 • wykorzystanie kamer cyfrowych urządzeń mobilnych w zadaniach analizy i przetwarzania obrazów.

W ramach ćwiczeń laboratoryjnych studenci wykonają projekty mobilnych aplikacji multimedialnych z uwzględnieniem grafiki dwu- i trójwymiarowej oraz programów klienckich serwisów internetowych.

?> -->