Przedmioty wybieralne
Oferta na rok akademicki 2017/2018
HOME || Studia I stopnia

Studia I stopnia

Systemy radiowe krótkiego zasięgu

W ramach bloku będą przedstawione zasady działania, budowa i zastosowania sieci radiowych krótkiego zasięgu. Studenci będą rozumieli najnowsze protokoły komunikacyjne stosowane w sieciach sensorowych (802.15.4, ZigBee, 6LowPAN) w stopniu umożliwiającym samodzilne projektowanie sieci i modułów tworzących węzły radiowych sieci krótkiego zasięgu.

Przedmioty

Systemy łączności radiowej krótkiego zasięgu
studia stacjonarne: 15w, 15l, 2 ECTS, studia niestacjonarne: 10w, 10l, 2 ECTS
Sieci sensorowe
studia stacjonarne: 15w, 15l, 2 ECTS, studia niestacjonarne: 10w, 10l, 2 ECTS
Projektowanie modułów radiowych
studia stacjonarne: 30w, 30l, 3 ECTS, studia niestacjonarne: 16w, 16l, 3 ECTS

Kontakt:

Piotr Korbel

Systemy łączności radiowej krótkiego zasięgu

Nabyta wiedza pozwoli na podjęcie pracy w firmach zajmujących sie projektowaniem i instalacją domowych oraz przemysłowych sieci radiowych krótkiego zasięgu.

Systemy łączności radiowej krótkiego zasięgu swój szybki rozwój zawdzięczają postępowi w technologiach komunikacji bezprzewodowej. Znajdują zastosowanie w systemach telemetrycznych w medycynie, technice samochodowej, logistyce, ochronie środowiska, ogólnego przeznaczenia itp. Treść zajęć uwzględnia podstawowe klasyfikacje, charakterystyki i struktury funkcjonalne sieci radiowych krótkiego zasięgu. Celem przedmiotu jest przekazanie informacji przybliżających wiedzę o charakterystykach, parametrach i zastosowaniach takich systemów.

Program przedmiotu

 • Funkcje systemów łączności radiowej krótkiego zasięgu,
 • Kryteria jakości wymiany informacji,
 • Pasma częstotliwości i kanały,
 • Architektury sieciowe,
 • Wybór sytemu modulacji i zwielokrotnienia,
 • Efektywność energetyczna,
 • Zasady dostępu do kanału,
 • Odporność na zakłócenia, jamming,
 • Systemy antenowe,
 • Ocena jakości,
 • Metody lokalizacji węzłów sieci,
 • Przegląd zastosowań.

Karta przedmiotu jest dostępna na stronie internetowej systemu ECTS Politechniki Łódzkiej.


Sieci sensorowe

W czasie zajęć laboratoryjnych studenci poznają metody konfiguracji sieci sensorowych, będą badać wpływ zakłóceń na parametry transmisyjne sieci w różnych ich konfiguracjach. Wykonają również własny projekt sieci sensorowej. Nabyta wiedza pozwoli na podjęcie pracy w firmach zajmujących sie projektowaniem i instalacją domowych oraz przemysłowych sieci radiowych krótkiego zasięgu.

Sieci bezprzewodowe krótkiego zasięgu są obecnie dynamicznie rozwijającym sie obszarem runku telekomunikacyjnego. Noszą one nazwę sieci sensorowych ze względu na to, że węzły sieci najczęściej wyposażone są w różnego rodzaju czujniki mierzące parametry środowiskowe. Jednym z pierwszych zastosowań tego rodzaju sieci był system monitorujący parametry życiowe żołnierzy na polu walki. Obecnie mają one szerokie zastosowanie w systemach automatyki domowej i przemysłowej. Opracowanie standardu komunikacyjnego 6LoWPAN umożliwia zintegrowanie sieci lokalnych z siecią Internet poprzez protokół IP6 otwierając nowe możliwości i zastosowania.

Program przedmiotu

 • Pasma ISM
 • Sieci sensoryczne
 • Standard IEEE 802.15.4
 • ZigBee
 • 6LowPAN
 • Inne protokoły komunikacyjne

Karta przedmiotu jest dostępna na stronie internetowej systemu ECTS Politechniki Łódzkiej.


Projektowanie modułów radiowych

Celem wykładu jest przekazanie informacji umożliwiających wybór dedykowanych układów scalonych do systemów radiowych krótkiego zasięgu oraz zaprojektowanie i wykonanie kompletnego węzła sieci. Odbiorcy: użytkownicy, konstruktorzy, dystrybutorzy systemów telemetrycznych i radiowych

Szybki rozwój systemów telemetrycznych i sieci radiowych krótkiego zasięgu są przyczyną gwałtownego rozwoju dedykowanych układów scalonych integrujących w jednej strukturze interfejsy radiowe oraz kontrolery protokołów transmisyjnych. Celem tego przedmiotu jest przedstawienie studentom współczesnych układów scalonych umożliwiających budowę sieci radiowych krótkiego zasięgu oraz metodologii projektowania systemów wykorzystujących te układy.

Program przedmiotu

 • Struktury funkcjonalne węzłów radiowych,
 • Przegląd współczesnych układów kontrolerów radiowych,
 • Układy zasilania i minimalizacja poboru mocy,
 • Współpraca z układami antenowymi,
 • Czujniki analogowe i cyfrowe wielkości fizycznych (temperatura, wilgotność, drgania, przyspieszenie itp.),
 • Współpraca z zewnętrznymi układami sterującymi i kontrolnymi,
 • Projektowanie płytek drukowanych PCB,
 • Konstrukcje mechaniczne węzłów.

Karta przedmiotu jest dostępna na stronie internetowej systemu ECTS Politechniki Łódzkiej.

?> -->