Przedmioty wybieralne
Oferta na rok akademicki 2017/2018
HOME || Studia I stopnia

Studia I stopnia

Inżynieria akustyczna

Blok obejmuje szereg zagadnień związanych z odtwarzaniem, nagrywaniem i przetwarzaniem dźwięku; od teoretycznych podstaw akustyki i percepcji dźwięku, przez programistyczną lub sprzętową implementację algorytmów DSP, po budowę wzmacniaczy audio i głośników. Nabyte umiejętności będą przydatne zarówno dla amatorów/hobbistów chcących konstruować własny sprzęt, jak i dla osób planujących zawodowo zajmować się technologiami audio.

Przedmioty

Akustyka
studia stacjonarne: 30w, 2 ECTS, studia niestacjonarne: 18w, 2 ECTS
Przetwarzanie sygnałów dźwiękowych
studia stacjonarne: 15w, 30l, 2 ECTS, studia niestacjonarne: 9w, 18l, 2 ECTS
Elektronika audio
studia stacjonarne: 15w, 30l, 3 ECTS, studia niestacjonarne: 9w, 18l, 3 ECTS

Kontakt:

Michał Bujacz

Akustyka

Wykład obejmuje podstawy teoretyczne przydatne w realizacji laboratoriów i projektów studenckich. Zaliczenie wykładu na podstawie prezentacji przygotowywanych w grupach i prostego egzaminu ustnego.

Przedmiot obejmuje podstawy teoretyczne zjawisk związanych z dźwiękiem, od podstaw fizyki dźwięku, poprzez psychoakustykę (mechanizmy percepcji dźwięku), przetworniki elektroakustyczne - mikrofony i głośniki, wzmacniacze, cyfrowy zapis i przetwarzanie dźwięku.

Program przedmiotu

 • dźwięk podstawowe definicje
 • zjawiska fizyczne: odbicia, interferencja
 • mechanizm percepcji dźwięku
 • psychoakustyka
 • głośniki i mikrofony
 • wzmacniacze audio
 • dźwięk przestrzenny
 • prezentacje studenckie


Przetwarzanie sygnałów dźwiękowych

Przykładowe projekty: * implementacja efektów dźwiękowych; * syntezator FM; * auto-tune - "retusz" śpiewu.

Laboratorium skupia się na praktycznych umiejętnościach związanych z cyfrowym przetwarzaniem sygnałów dźwiękowych. Program zajęć obejmuje powtórzenie podstaw z cyfrowego zapisu dźwięku, analizy częstotliwościowej, filtrowania i efektów dźwiękowych. Dodatkowo w programie znajdą się zajęcia z edycji multimediów i syntezy audio.

Program przedmiotu

 • obsługa Audacity
 • cyfrowy zapis dźwięku
 • analiza widmowa
 • przetwarzanie dźwięku w środowisku Matlab
 • filtry i efekty dźwiękowe
 • implementacja na procesorach DSP
 • projekty studenckie

Laboratoria będą prowadzone w trzy godzinnych blokach: godzina wstępu teoretycznego + dwie godziny praktycznych zajęć. Ostatnie kilka spotkań będzie przeznaczone na grupowe projekty studenckie (projekty mogą jednocześnie stanowić bazę dla prac inżynierskich).


Elektronika audio

Przykładowe projekty: * lampowy lub tranzystorowy wzmacniacz audio; * wzmacniacz gitarowy z przesterem; * szpiegowski mikrofon kierunkowy; * głośnik omnikierunkowy.

Przedmiot obejmuje zagadnienia związane z przetwarzaniem dźwięku za pomocą analogowych układów elektronicznych oraz konstrukcję sprzętu audio - głośników i wzmacniaczy, wraz z metodami pomiaru ich parametrów.

Program przedmiotu

 • analogowe filtry pasywne i aktywne
 • pomiary parametrów głośnika
 • zespoły głośników i zwrotnice głośnikowe
 • wzmacniacze audio
 • projekty studenckie

Laboratoria będą prowadzone w trzy godzinnych blokach: godzina wstępu teoretycznego + dwie godziny praktycznych zajęć. Ostatnie kilka spotkań będzie przeznaczone na grupowe projekty studenckie (projekty mogą jednocześnie stanowić bazę dla prac inżynierskich).

?> -->