Przedmioty wybieralne
Oferta na rok akademicki 2017/2018
HOME || Studia I stopnia

Studia I stopnia

Usługi w sieciach teleinformatycznych

Blok wprowadza w zagadnienia związane z metodami realizacji nowych usług oferowanych z wykorzystaniem współczesnych sieci telekomunikacyjnych. W wyniku realizacji bloku studenci będą znali architekturę telekomunikacyjnych platform usługowych oraz potrafili wykorzystywać interfejsy programistyczne sieci telekomunikacyjnych do tworzenia nowych usług. Blok realizowany jest we współpracy z Orange Labs.

Przedmioty

Usługi w sieciach telekomunikacyjnych
studia stacjonarne: 30w, 15p, 3 ECTS, studia niestacjonarne: 18w, 9p, 3 ECTS
Technologie usług internetowych
studia stacjonarne: 30w, 15l, 30p, 4 ECTS, studia niestacjonarne: 18w, 9l, 18p, 4 ECTS

Kontakt:

Piotr Korbel

Usługi w sieciach telekomunikacyjnych

W tradycyjnym modelu sieci telekomunikacyjnych tworzeniem i udostępnianiem usług zajmują się operatorzy telekomunikacyjni. W ostatnich latach można zaobserwować zmianę podejścia do tworzenia nowych usług. Operatorzy udostępniają ustandaryzowane interfejsy programistyczne do posiadanych platform usługowych, co pozwala na rozwijanie nowych obszarów zastosowań integrujących techniki internetowe oraz telekomunikacyjne. Zarządzanie siecią w takim modelu dostarczania usług, określanym często mianem Telco 2.0, nadal pozostaje w zakresie odpowiedzialności operatora, tworzenie nowych usług zostaje natomiast przekazane zewnętrznym podmiotom gospodarczym.

W wyniku realizacji przedmiotu studenci będą znali architekturę telekomunikacyjnych platform usługowych, będą potrafili tworzyć nowe usługi teleinformatyczne integrujące techniki internetowe oraz wykorzystywać możliwości oferowane przez interfejsy programistyczne telekomunikacyjnych platform usługowych.
Przedmiot realizowany jest we współpracy z Orange Labs.

Program przedmiotu

 • Usługi w cyfrowych sieciach telekomunikacyjnych
 • Sieci inteligentne - IN
 • IN w sieciach mobilnych - CAMEL
 • Podsystem multimedialny IMS
 • Protokół SIP
 • Metody lokalizacji stacji ruchomej w sieciach komórkowych
 • Interfejsy programistyczne telekomunikacyjnych platform usługowych - Telco Web APIs
  - Serwery usług
  - Interfejs Parlay/OSA API
  - Interfejs Parlay X
  - Interfejs JAIN API


Technologie usług internetowych

W wyniku realizacji przedmiotu studenci będą znali narzędzia stosowane do tworzenia nowych usług teleinformatycznych integrujących techniki internetowe oraz możliwości oferowane przez interfejsy programistyczne telekomunikacyjnych platform usługowych. Przedmiot realizowany jest we współpracy z Orange Labs.

W ostatnich latach operatorzy telekomunikacyjni udostępnili ustandaryzowane interfejsy programistyczne do posiadanych platform usługowych. Takie podejście pozwala na rozwijanie nowatorskich usług integrujących techniki internetowe oraz telekomunikacyjne.

Program przedmiotu

 • Interfejsy programistyczne telekomunikacyjnych platform usługowych - Telco Web APIs.
 • Web Services.
 • Język opisu usług sieciowych WSDL.
 • Usługi sieciowe SOAP, REST.
 • Obsługa usług sieciowych z wykorzystaniem platform programistycznych Java EE oraz .NET.

W ramach zajęć studenci poznają techniki komunikacji z platformami usługowymi oraz możliwości oferowane przez udostępnione interfejsy programistyczne.

?> -->