Przedmioty wybieralne
Oferta na rok akademicki 2017/2018
HOME || Studia I stopnia

Studia I stopnia

Projektowanie systemów elektronicznych

Odpowiednio zaprojektowany analogowy czy cyfrowy układ elektroniczny to zwykle jedynie element większego systemu, którego koncepcja musi być właściwie dobrana do określonego zastosowania. Koncepcja taka, zazwyczaj oparta o schemat blokowy, definiuje m.in. sygnały i wielkości wejściowe i wyjściowe całego systemu, rodzaj zasilania, rodzaj i ilość potrzebnych w systemie elementarnych układów elektronicznych, sposoby wymiany sygnałów między nimi. Proces myślowy związany z projektowaniem zintegrowanego systemu staje się często na tyle złożony, że wymaga zastosowania odpowiednich technik zarządzania projektem, dostępnych zazwyczaj w komputerowych środowiskach wspomagających typu CAD dedykowanych tworzeniu systemów. Podobnie jak pojedynczy układ, zaprojektowany system elektroniczny trzeba jeszcze wykonać, zmontować, uruchomić, przetestować i udokumentować. Umiejętności powyższe będą stanowiły istotne rozwinięcie kompetencji projektanta układów elektronicznych.

Przedmioty

Projektowanie systemów elektronicznych
studia stacjonarne: 45w, 75p, 7 ECTS, studia niestacjonarne: 27w, 45p, 7 ECTS

Kontakt:

Marcin Kociołek

Projektowanie systemów elektronicznych

Cele przedmiotu

Przygotowanie elektroników do praktycznego wykorzystania swojej wiedzy przy projektowaniu złożonych urządzeń i systemów. Nauka projektowania i programowania złożonych analogowo-cyfrowych systemów elektronicznych.

Program przedmiotu

  • Definiowanie założeń projektu systemu elektronicznego.
  • Schematy blokowe i funkcjonalne systemów elektronicznych.
  • Analiza założeń projektowych pod kątem doboru składowych układów elektronicznych. Interfejsy.
  • Dobór elementów i projektowanie układów elektronicznych z uwzględnieniem wymagań i możliwości wykonania.
  • Zarządzanie projektem systemu elektronicznego.
  • Zastosowanie oprogramowania CAD do projektowania systemów elektronicznych.
  • Montaż, uruchomienie i testowanie zbudowanego systemu elektronicznego.
  • Dokumentacja projektowa i powykonawcza systemu elektronicznego.

Projekt

W ramach projektu studenci wykonują złożony system elektroniczny z wykorzystaniem analogowych i cyfrowych układów elementarnych.

?> -->