Przedmioty wybieralne
Oferta na rok akademicki 2017/2018
HOME || Studia I stopnia

Studia I stopnia

Systemy monitoringu i kontroli dostępu

Studenci nabędą wiedzę o projektowaniu, budowie i działaniu systemów monitorowania, nadzoru i kontroli dostępu do obiektów i zasobów. Zapoznają się z nowoczesnymi systemami alarmowymi i systemami monitorowania. Dowiedzą się co to jest biometria i jakie są jej obszary zastosowań. Poznają podstawowe systemy i metody identyfikacji osób. Zostaną zapoznani z problemami monitorowania i wspomagania osób starszych i niepełnosprawnych.

Przedmioty

Systemy monitorowania i alarmowe
studia stacjonarne: 20w, 20l, 2 ECTS, studia niestacjonarne: 12w, 12l, 2 ECTS
Identyfikacja biometryczna
studia stacjonarne: 10w, 10l, 1 ECTS, studia niestacjonarne: 8w, 8l, 1 ECTS
Systemy wspomagania osób starszych i niepełnosprawnych
studia stacjonarne: 15w, 15l, 2 ECTS, studia niestacjonarne: 8w, 8l, 2 ECTS
Systemy kontroli dostępu
studia stacjonarne: 15w, 15l, 2 ECTS, studia niestacjonarne: 8w, 8l, 2 ECTS

Kontakt:

Piotr Szczypiński

Systemy monitorowania i alarmowe

Studenci nabędą wiedzę i umiejętności atrakcyjne dla firm projektujących i montujących systemy alarmowe i systemy kontroli dostępu.

Systemy monitorowania i alarmowe wykorzystywane są do ochrony mienia. Ich zadaniem jest wykrywanie i zapobieganie włamaniom, kradzieży lub bezprawnemu wtargnięciu na teren chroniony. Systemy kontroli dostępu umożliwiają selektywny i automatyczny wybór osób, mających prawa dostępu do chronionych miejsc lub informacji.

Program przedmiotu

 • wymagania stawiane nowoczesnym systemom alarmowym,
 • czujki ruchu ultradźwiękowe, PIR i mikrofalowe,
 • czujki włamaniowe wibracyjne/piezoelektryczne, akustyczne i magnetyczne,
 • czujniki gazu, dymu, temperatury i zalania wodą,
 • sygnalizatory alarmu, systemy powiadamiania - ich wady i zalety.
 • centrale alarmowe, ich funkcje, konfiguracja i obsługa,
 • systemy monitorowania wizyjnego CCTV, kamery wizyjne, aktywne podczerwieni, termowizja,
 • przetwarzanie i analiza danych wizyjnych,
 • zastosowanie biometrii w kontroli dostępu.

W laboratorium przedmiotu studenci zapoznają się z systemem alarmowym oraz uczą się jego prawidłowej konfiguracji. Poznają system wizyjny oraz opracowują metody analizy danych wizyjnych w celu wykrywania ruchu oraz rozpoznawania obiektów.


Identyfikacja biometryczna

W praktycznej części kursu studenci zapoznają się z wybranymi metodami identyfikacji biometrycznej oraz będą samodzielnie opracowywać i wdrażać elementy składowe algorytmów analizy danych biometrycznych.

Przedmiotem kursu jest zapoznanie studentów ze współczesnymi metodami ustalania tożsamości osób w systemach kontroli dostępu do zasobów (pomieszczeń, komputerów, urządzeń czy informacji) oraz współczesnymi metodami ochrony informacji. Przedstawiane zagadnienia mają wymiar bardzo praktyczny – trudno przecenić zapotrzebowanie na specjalistów od projektowania i wdrażania skutecznych zabezpieczeń.

Program przedmiotu

 • Elementy kryptografii oraz ich praktyczne wykorzystanie w systemach kontroli dostępu (zdalne logowanie, karty elektroniczne).
 • Automatyczne rozpoznawanie: opis klas w przestrzeniach cech, konstruowanie klasyfikatora i przeprowadzanie klasyfikacji
 • Cechy biometryczne – unikatowe wyróżniki naszej tożsamości
 • Biometria bazująca na charakterystykach fizycznych: rozpoznawanie na podstawie odcisków palców, wzoru tęczówki, twarzy i DNA
 • Biometria bazująca na charakterystykach behawioralnych: głos i styl pisma.


Systemy wspomagania osób starszych i niepełnosprawnych

Nabyte umiejętności ułatwią Ci znalezienie pracy w firmach elektronicznych i teleinformatycznych projektujących i produkujących nowoczesne systemy monitorowania, nadzoru oraz wspomagania możliwości percepcyjnych i ruchowych osób.

Szacuje się, że w ciągu kilkunastu lat co czwarty Europejczyk będzie w wieku emerytalnym. Wraz z przedłużającą się długością życia rośnie proporcja osób niepełnosprawnych w społeczeństwach rozwiniętych. W Polsce żyje ok. 5mln niepełnosprawnych. Duże firmy światowe już teraz wdrażają systemy monitorowania i wspomagania osób niepełnosprawnych, m.in. „Proactive Health Lab” - Intel oraz „EasyLiving and ubiquitous computing project” - Microsoft.

Program przedmiotu

 • W trakcie przedmiotu dowiesz się: jakie są najnowsze technologie monitorowania oraz wspomagania starszych i niepełnosprawnych, np. implantowane RFID,
 • co to jest inteligentny dom i co to są interfejsy człowiek-komputer,
 • jak działają inteligentne roboty rehabilitacyjne,
 • jakie są zasady tworzenia oprogramowania przeznaczonego dla osób niepełnosprawnych,
 • jak technologie rzeczywistości wirtualnej wykorzystać do rehabilitacji niepełnosprawnych.

W części praktycznej zobaczysz pokazy oraz będziesz mógł zbadać i modyfikować działanie innowacyjnych systemów komunikacji z komputerem, m.in. interfejs mózg-komputer, komputer sterowany mruganiem. Napiszesz program do obsługi ekranu dotykowego.


Systemy kontroli dostępu

Przyswojona wiedza i nabyte umiejętności ułatwią podjęcie pracy w firmach elektronicznych, w szczególności zajmujących się projektowaniem urządzeń i systemów kontroli dostępu, alarmowych, domofonowych i monitorowania wizyjnego.

Dostęp do budynków i pomieszczeń mają jedynie osoby posiadające właściwy klucz. Ochrona pomieszczeń może być bardziej skuteczna dzięki zastosowaniu elektronicznego systemu kontroli dostępu. Obecnie także systemy teleinformatyczne, bankowe, sieciowe bazy danych są cennymi zasobami, wymagającymi ochrony, co zwiększa zapotrzebowanie na zaawansowane technologicznie, zintegrowane systemy kontroli dostępu. W ramach przedmiotu studenci nabędą wiedzę o projektowaniu, budowie i działaniu systemów monitorowania, nadzoru i kontroli dostępu do obiektów i zasobów.

Program przedmiotu

 • Pojęcie kontroli dostępu i rodzaje chronionych zasobów.
 • Techniki identyfikacji osób, hasła, klucze elektroniczne, cechy osobnicze.
 • Architektura systemów kontroli dostępu do pomieszczeń.
 • Komunikacja pomiędzy urządzeniami, magistrale, protokoły komunikacyjne.
 • Terminale kontroli dostępu, budowa, funkcje, czujniki i urządzenia wykonawcze.
 • Elektroniczne nośniki informacji identyfikacyjnej.
 • Integracja systemu kontroli dostępu do pomieszczeń z systemem alarmowym, kontroli czasu pracy, telewizji obserwacyjnej i innymi.

W laboratorium przedmiotu studenci wykonują ćwiczenia polegające na samodzielnym zaprojektowaniu prostego systemu kontroli dostępu do pomieszczeń na bazie dostarczonych modułów. Studenci dobierają elementy, rodzaj magistrali komunikacyjnej, zestawiają modelowy system, konfigurują i testują skuteczność ochrony. Ćwiczą używanie różnych kluczy elektronicznych oraz definiowanie różnych klas użytkowników, stref ochrony i analizują generowane przez system dzienniki zdarzeń.

?> -->