Przedmioty wybieralne
Oferta na rok akademicki 2017/2018
HOME || Studia I stopnia

Studia I stopnia

Projektowanie analogowych i cyfrowych układów elektronicznych

Zaprojektowanie układu elektronicznego to nie tylko opracowanie schematu połączeń i wykonanie płytki drukowanej. Aby układ działał zgodnie z intencjami projektanta, musi być oparty na odpowiednio zdefiniowanych założeniach, mieć odpowiednio dobrane elementy i sposoby ich aplikacji. Dopiero na ich podstawie inżynier wykonuje właściwy projekt, wspomagając się narzędziami komputerowych środowisk projektowania układów (CAD), dzięki którym tworzy i weryfikuje schemat połączeń, przeprowadza symulację działania układu, projektuje płytkę drukowaną itp. Biegłe posługiwanie się nowoczesnym środowiskiem do wspomagania projektowania układów elektronicznych jest jedną z podstawowych umiejętności wymaganych dziś od inżyniera elektronika. Na tym jednak proces projektowania się nie kończy, gdyż wykonany układ trzeba jeszcze uruchomić i przetestować, wreszcie wykonać jego dokumentację techniczną dla przyszłego użytkownika. Opanowanie takiego właśnie, całościowego podejścia do projektowania układów elektronicznych, decyduje później o efektywności pracy inżyniera konstruktora.

Przedmioty

Projektowanie analogowych i cyfrowych układów elektronicznych
studia stacjonarne: 45w, 75p, 7 ECTS, studia niestacjonarne: 27w, 45p, 7 ECTS

Kontakt:

Marcin Kociołek

Projektowanie analogowych i cyfrowych układów elektronicznych

Cele przedmiotu

Podstawowe przygotowanie praktyczne do pracy inżyniera elektronika. Przekazanie podstawowych wiadomości i umiejętności potrzebnych do zaprojektowania, wykonania, uruchomienia i przetestowania prostych analogowych i cyfrowych układów elektronicznych.

Program przedmiotu

  • Definiowanie założeń projektu układu elektronicznego.
  • Wybór kluczowych elementów elektronicznych i układów scalonych.
  • Projekt układu na podstawie schematów aplikacyjnych.
  • Zastosowanie oprogramowania do symulacji analogowych układów elektronicznych w fazie projektowania układu.
  • Analiza dokładności układu w fazie projektu.
  • Projekt rozmieszczenia elementów oraz połączeń na płytce drukowanej.
  • Montaż zaprojektowanego układu.
  • Uruchomienie zmontowanego układu.
  • Testowanie zmontowanego układu.
  • Seminarium projektowe.

Projekt

W ramach projektu studenci w grupach dwuosobowych wykonują przykładowy analogowo-cyfrowy układ elektroniczny według procedury przedstawionej na wykładzie.

?> -->