Bloki przedmiotów wybieralnych
Oferta na rok akademicki 2016/2017
HOME|| Studia II stopnia

Studia II stopnia

Technika mikrofalowa

Mikrofale znalazły wiele bardzo pożytecznych zastosowań ułatwiających nam codzienne życie. Dzięki kuchence mikrofalowej dostaniemy ciepłą przekąskę w barze, dzięki radarowi mikrofalowemu możemy bezpiecznie podróżować samolotem. Mikrofale wykorzystywane są do przewidywania pogody (radar meteorologiczny) oraz do uspokajania niebezpiecznych kierowców (policyjny radar dopplerowski). Celem modułu Technika Mikrofalowa jest przedstawienie studentom technologii, które umożliwiają realizowanie tych i wielu innych bardzo potrzebnych zadań. Słuchacze poznają zasadę działania urządzeń mikrofalowych oraz nauczą się projektować ich podzespoły, a także przeprowadzać pomiary ich parametrów.

Przedmioty

Podstawy techniki mikrofalowej
studia stacjonarne: 15w, 15l, 2 ECTS
Projektowanie elementów mikrofalowych
studia stacjonarne: 15w, 30l, 3 ECTS
Mikrofalowa technika pomiarowa
studia stacjonarne: 15w, 30l, 3 ECTS

Kontakt:

Łukasz Januszkiewicz

Podstawy techniki mikrofalowej

Studenci nabędą podstawową wiedzę z techniki mikrofalowej pozwalającą na kontynuowanie własnej edukacji w bardziej zaawansowanych działach tej dziedziny jak projektowanie elementów, układów i systemów oraz prowadzeniu badań i pomiarów urządzeń mikrofalowych.

Technika mikrofalowa ma szerokie zastosowanie w wielu dziedzinach życia człowieka. Mikrofale łatwo podlegają skupieniu w wąską wiązkę, co je czyni przydatnymi w technice radarowej, satelitarnej i radioliniach. Ponadto posiadają bardzo szerokie pasmo częstotliwości pożądane w telekomunikacji. W dzisiejszych czasach trudno wyobrazić sobie życie bez telefonu komórkowego, telewizji i nawigacji satelitarnej czy kuchenki mikrofalowej. W trakcie wykładu studenci poznają podstawowe zagadnienia i problemy techniki mikrofalowej.

Program przedmiotu

 • mikrofalowe struktury transmisyjne,
 • rezonatory mikrofalowe,
 • macierz rozproszenia,
 • elementy mikrofalowe pasywne,
 • półprzewodnikowe wzmacniacze, oscylatory i mieszacze mikrofalowe,
 • lampy mikrofalowe,
 • anteny mikrofalowe.


Projektowanie elementów mikrofalowych

Wiedza i umiejętności w zakresie komputerowego projektowania elementów mikrofalowych są bardzo przydatne w pracy projektantów urządzeń radioelektronicznych i mikrofalowych.

Elementy mikrofalowe to urządzenia elektroniczne pracujące w zakresie wielkich częstotliwości. Ich projektowanie wymaga uwzględnienia oddziaływania fali elektromagnetycznej z przewodnikami i izolatorami, co jest możliwe dzięki wykorzystaniu specjalistycznych programów komputerowych. W trakcie zajęć przedstawiane są metody symulacji elektromagnetycznych oraz metody projektowania wybranych elementów mikrofalowych.

Program przedmiotu

 • metody komputerowych symulacji elektromagnetycznych
 • przegląd programów do symulacji elementów elektromagnetycznych
 • projektowanie prowadnic falowych
 • projektowanie mikrofalowych elementów pasywnych
 • projektowanie anten mikrofalowych

Podczas zajęć laboratoryjnych studenci wykonają projekty elementów mikrofalowych.


Mikrofalowa technika pomiarowa

Wiedza i umiejętności w zakresie mikrofalowej techniki pomiarowej są bardzo przydatne w pracy projektantów urządzeń mikrofalowych oraz w laboratoriach badających kompatybilność elektromagnetyczną.

Technika mikrofalowa to dział elektroniki poświęcony urządzeniom pracującym na wielkich częstotliwościach. Aby przeprowadzić pomiary ich parametrów konieczne jest zastosowanie specjalnych procedur i przyrządów pomiarowych. Udział w zajęciach z Mikrofalowej techniki pomiarowej umożliwi zrozumienie zasady przeprowadzania specjalistycznych pomiarów mikrofalowych oraz przygotuje do korzystania ze specjalistycznej aparatury pomiarowej.

Program przedmiotu

 • pomiary częstotliwości
 • pomiary mocy
 • pomiary parametrów czwórników
 • pomiary parametrów anten
 • pomiary parametrów elektrycznych materiałów

Podczas zajęć laboratoryjnych studenci przeprowadzą pomiary wybranych parametrów wielkości elektrycznych w zakresie wielkich częstotliwości oraz poznają aparaturę pomiarową do badania elementów mikrofalowych.

?> -->