Bloki przedmiotów wybieralnych
Oferta na rok akademicki 2016/2017
HOME|| Studia II stopnia

Studia II stopnia

Elektroniczne systemy pomiarowo-kontrolne

Pomiar wielkości fizycznych oraz ich monitorowanie to zagadnienia kluczowe dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania linii produkcyjnych, maszyn i środków transportu. Zasadniczymi elementami systemów pomiarowo-kontrolnych są wszelkiego rodzaju czujniki - odpowiedniki ludzkich zmysłów, zbierające ze swego otoczenia sygnały, które po interpretacji i przetworzeniu są wykorzystywane do komunikacji oraz do odpowiedniego oddziaływania na to otoczenie. Mierzone mogą być pojedyncze wielkości (temperatura, ciśnienie, wilgotność itp.) lub ich powierzchniowe czy przestrzenne rozkłady, czemu służą zaawansowane techniki pomiarowe jak termowizja czy stereowizja. Niemniej istotna jest właściwa akwizycja i przetworzenie sygnałów pomiarowych, realizowane zazwyczaj przez wyspecjalizowane systemy. Projektowanie i programowanie systemów kontrolno-pomiarowych to jedne z najważniejszych specjalistycznych umiejętności inżyniera elektronika bardzo cenionych w niemal wszystkich gałęziach przemysłu.

Przedmioty

Elektroniczne systemy pomiarowo-kontrolne
studia stacjonarne: 45w, 75p, 8 ECTS

Kontakt:

Marcin Kałuża

Elektroniczne systemy pomiarowo-kontrolne

Cele przedmiotu

 • Zapoznanie z systemami pomiaru i kontroli wielkości i zjawisk występujących w przemyśle i różnych dziedzinach techniki.

 • Poznanie budowy i zasady działania różnorodnych układów pomiarowych i współpracujących z nimi czujników wielkości elektrycznych i nieelektrycznych.

 • Nauka projektowania systemów pomiarowo-kontrolnych i ich programowania z zastosowaniem wyspecjalizowanych środowisk.

Program przedmiotu

 • Podstawy projektowania systemów pomiarowo-kontrolnych.
 • Programowanie systemów akwizycji i kontroli danych pomiarowych.
 • Budowa i działanie interfejsów USB, IEEE1394.
 • Platforma Arduino.
 • Programowanie interfejsów do przemysłowych czujników światłowodowych i laserowych.
 • Przemysłowe czujniki temperatury, ciśnienia, przepływu, wilgotności i inne.
 • Półprzewodnikowe czujniki wielkości elektrycznych i nieelektrycznych: generatory Halla, przetworniki temperatury, czujniki siły i przyspieszenia, czujniki wilgotności i stężenia gazów.
 • Radiacyjne czujniki temperatury: bolometry i pirometry, detektory fotowoltaiczne i fotorezystory, termopary radiacyjne.
 • Kamery wizyjne i termowizyjne.
 • Zastosowania termowizji, badania nieniszczące.
 • Systemy stereowizyjne.
 • Cyfrowe systemy przetwarzania i rejestracji obrazów.
 • Bezprzewodowe sieci sensoryczne (WSN).

Projekt

Projektowanie, symulacja, budowa i testowanie systemu pomiarowo-kontrolnego z wykorzystaniem m.in. platformy Arduino i środowisk akwizycji i kontroli danych pomiarowych (SCADA). Tworzenie praktycznych aplikacji nadzorujących pracę systemów współpracujących z przemysłowymi czujnikami, kamerami wizyjnymi i termowizyjnymi.

?> -->