Bloki przedmiotów wybieralnych
Oferta na rok akademicki 2016/2017
HOME|| Studia II stopnia

Studia II stopnia

Sieci bezprzewodowe 3. i 4. generacji

Blok wprowadza w zagadnienia związane z ewolucją architektury współczesnych sieci radiokomunikacji ruchomej, technologiami warstwy fizycznej, protokołami oraz usługami realizowanymi w takich sieciach. W wyniku realizacji bloku studenci będą znali i rozumieli zagadnienia specyficzne dla projektowania systemów łączności bezprzewodowej trzeciej i czwartej generacji, będą potrafili krytycznie ocenić funkcjonowanie sieci oraz dokonać doboru parametrów elementów i urządzeń projektowanych systemów.

Przedmioty

Protokoły i usługi w sieciach bezprzewodowych
studia stacjonarne: 15w, 30p, 3 ECTS
Technologie interfejsu radiowego sieci bezprzewodowych
studia stacjonarne: 30w, 15l, 15p, 4 ECTS
Standardy sieci bezprzewodowych 3. i 4. generacji
studia stacjonarne: 15w, 1ECTS

Kontakt:

Piotr Korbel

Protokoły i usługi w sieciach bezprzewodowych

Student będzie rozumiał interfejsy wykorzystywane przy zestawianiu elementów struktury systemu wytwarzanych przez różnych producentów, posiadał podstawową wiedzę niezbędną do projektowania usług oferowanych z wykorzystaniem sieci łączności bezprzewodowej oraz do pracy związanej z zarządzaniem siecią i jej utrzymaniem w ruchu.

Dynamiczny rozwój systemów, które oferują użytkownikom mobilnym dostęp do usług szybkiej transmisji danych wiąże się ze zmianami w architekturze takich sieci oraz modyfikacjami protokołów w nich stosowanych. Potrzeba oferowania usług multimedialnych przy równoczesnym zapewnieniu jak najwyższej ich jakości wiąże się z koniecznością stosowania mechanizmów uwzględniających zmienny charakter łącza radiowego. Przedmiot przedstawia protokoły stosowane we współczesnych systemach łączności bezprzewodowej, omawia procedury związane z obsługą użytkowników mobilnych oraz pokazuje przykłady usług realizowanych sieciach 3. i 4. generacji.

Program przedmiotu

 • Interfejsy sieci bezprzewodowych 3. i 4. generacji.
 • Procedury realizacji połączeń i aktualizacji informacji o położeniu terminali.
 • Bezpieczeństwo danych (analiza zagrożeń, uwierzytelnianie).
 • Usługi w sieciach bezprzewodowych 3. i 4. generacji.
 • Sterowanie realizacją usług.
 • Techniki lokalizacji terminali w sieciach bezprzewodowych 3. i 4. generacji.
 • Planowanie sieci łączności bezprzewodowej 3. i 4. generacji: modelowanie i wymiarowanie interfejsów sieci łączności bezprzewodowej, analiza ruchowa.

Zajęcia projektowe pozwolą studentom zapoznać się z metodami i narzędziami służącymi do modelowania oraz wspomagania projektowania systemów łączności bezprzewodowej 3. i 4. generacji.


Technologie interfejsu radiowego sieci bezprzewodowych

Przedmiot wprowadza w świat technologii transmisji danych stosowanych we współczesnych systemach bezprzewodowej komunikacji ruchomej. Przedstawia problemy związane z projektowaniem struktury sieci oraz z zarządzaniem dostępnymi zasobami widmowymi.

Dynamiczny rozwój systemów umożliwiających realizację usług szybkiego dostępu do Internetu oraz wymiany danych multimedialnych dla użytkowników mobilnych nie byłby możliwy, gdyby nie stały postęp w dziedzinie technik transmisji danych z wykorzystaniem fal radiowych. Terminale współczesnych sieci komunikacji bezprzewodowej wykorzystują zaawansowane techniki przetwarzania sygnałów oraz kodowania dla osiągnięcia jak największych szybkości wymiany danych z użytkownikiem.

Program przedmiotu

 • Charakterystyka łącza radiowego.
 • Współczesne techniki modulacji, wielodostępu i zabezpieczania przed błędami transmisji.
 • Zarządzanie zasobami radiowymi w sieciach bezprzewodowych 3. i 4. generacji.
 • Organizacja kanałów w sieciach bezprzewodowych 3. i 4. generacji.
 • Planowanie sieci łączności bezprzewodowej 3. i 4. generacji: podstawy analizy propagacyjnej w różnych środowiskach, analiza zasięgów działania stacji bazowych sieci bezprzewodowych 3. i 4. generacji.

Zajęcia laboratoryjne pozwolą studentom zapoznać się z narzędziami służącymi do komputerowego wspomagania projektowania systemów łączności bezprzewodowej. Realizacja zadań projektowych pozwoli studentom zapoznać się z metodami projektowania systemów łączności bezprzewodowej 3. i 4. generacji. Student będzie posiadał podstawy wiedzy niezbędnej do projektowania usług i elementów systemów w sieciach łączności bezprzewodowej oraz pracy związanej z zarządzaniem siecią i jej utrzymaniem w ruchu.


Standardy sieci bezprzewodowych 3. i 4. generacji

Przedmiot wprowadza w świat rozwiązań stosowanych we współczesnych sieciach bezprzewodowej komunikacji ruchomej - rozwiązań, które umożliwiają realizację usług wykorzystujących szybką transmisję danych. Przedstawia przykłady standardów systemów łączności bezprzewodowej trzeciej i czwartej generacji oraz pokazuje zmiany, które musiały zajść w architekturze sieci komórkowych w celu sprostania wymaganiom stawianym przed współczesnymi bezprzewodowymi systemami szerokopasmowego, mobilnego dostępu do Internetu.

Miliardy mieszkańców Ziemi wykorzystują sieci telefonii komórkowej do realizacji połączeń głosowych oraz przesyłania komunikatów tekstowych. Obecnie możemy zaobserwować dynamiczny rozwój systemów, które oprócz podstawowych usług telekomunikacyjnych oferują także dostęp do usług szybkiej transmisji danych i umożliwiają surfowanie po Internecie czy wymianę danych multimedialnych z przyjaciółmi.

Program przedmiotu

 • Charakterystyka systemów łączności bezprzewodowej 3. i 4. generacji: Zakresy częstotliwości, zasoby widmowe; Techniki wielodostępu; Usługi; Standaryzacja.
 • Transmisja informacji w sieciach łączności bezprzewodowej 3. i 4. generacji.
 • Wybrane standardy i rozwiązania praktyczne sieci bezprzewodowych 3. i 4. generacji: UMTS/HSDPA/HSUPA/HSPA+/LTE/LTE-A; WiMAX/Mobile WiMAX; cdma2000/1x EV-DO/EV-DO Rev. A/EV-DO Rev. B;.
 • Ewolucja architektury sieci bezprzewodowych 3. i 4. generacji.

Student pozna podstawowe problemy i niektóre z możliwych rozwiązań związane z organizacją systemów łączności bezprzewodowej 3. i 4. generacji. Będzie rozumiał umiejscowienie i wzajemną zależność standardów i specyfikacji w złożonej strukturze systemu oraz znał różnice pomiędzy współczesnymi systemami łączności bezprzewodowej w zakresie stosowanych rozwiązań technicznych oraz oferowanych usług.

?> -->