Bloki przedmiotów wybieralnych
Oferta na rok akademicki 2016/2017
HOME|| Studia II stopnia

Studia II stopnia

Cyfrowe techniki rozpoznawania obrazów

Zarejestrowanie i zapisanie zdjęć lub filmów jest proste. Zmuszenie komputera aby zrozumiał co znajduje się w tych danych, zinterpretował je i odszukał te, na których nam zależy jest o wiele bardziej skomplikowane. Od kilku lat są dostępne programy do przeszukiwania baz danych multimediów (np. standard MPEG-7), w których zapytanie nie ma już formy tekstowej ale jest obrazem lub dźwiękiem podobnym do tego, którego poszukujemy. Systemy wykrywające twarz i uśmiech są powszechnie używane w aparatach cyfrowych a bardziej zaawansowane systemy umożliwiają rozpoznawanie osób na podstawie zdjęć ich twarzy. Powstają programy do rozpoznawania potencjalnie niebezpiecznych przedmiotów, automatycznego śledzenia podejrzanie zachowujących się osób oraz wykrywania niebezpiecznych sytuacji, takich jak bójki uliczne, napady i włamania. Techniki rozpoznawania obrazów są stosowane do interpretacji multispektralnych obrazów lotniczych i satelitarnych oraz do analizy rodzaju upraw stopnia ich nawożenia i nawodnienia, wykrywania złóż geologicznych, a także oceny zanieczyszczenia wody, powietrza i gleby. Inne zastosowania to: diagnostyka obrazów biomedycznych, sterowanie pojazdami i wspomaganie kierowcy (utrzymywanie pojazdu w linii pasa jezdni, zachowanie odległości, hamowanie przed przeszkodą), itp. Blok "Cyfrowe techniki rozpoznawania obrazów" dotyczy rozwiązywania takich problemów jak: interpretowanie treści obrazów na podstawie cech ich tekstury, na podstawie analizy barwy oraz kształtu obiektów - w przypadku filmów wideo omawiamy metody analizy i opisu ruchu. Pokazujemy praktyczne zastosowania omawianych metod oraz ich łączenie w bardziej rozbudowane algorytmy i systemy sterujące i dokonujące decyzji na podstawie danych wizyjnych. W ramach zajęć wykorzystujemy dedykowane programy komputerowe, programistyczne technologie multimedialne i tworzymy rozwiązania programistyczne dedykowane dla specyficznych zagadnień.

Przedmioty

Cyfrowe techniki rozpoznawania obrazów
studia stacjonarne: 40w, 40l, 40p, 8 ECTS

Kontakt:

Michał Strzelecki

Cyfrowe techniki rozpoznawania obrazów

Zajmijmy się więc analizą ilościową tekstur jednorodnych, wzorami w obrazie, zależnościami przestrzennymi między tymi drobinami tworzącymi tekstury, poznajmy metody ich analizy i opisu, a potem wykorzystajmy te umiejętności do ich rozpoznawania. Trzeba będzie skorzystać z metod obliczania cech tekstur, statystycznych i transformacyjnych, przeanalizować mapy tekstur i posegmentować obrazy z teksturami. Wykorzystamy gotowe narzędzia platformę XM standardu MPEG-7 i program MaZda.

Widzimy teksturę w piasku na plaży, trawnik tworzy teksturę, teksturę widzimy patrząc na otynkowana ścianę. Postrzegamy ją jako coś naturalnie jednorodnego, choć złożonego z ogromnej liczby drobnych elementów. Dlaczego coś co dla nas jest naturalnie zrozumiałe jest tak skomplikowanym zagadnieniem w automatycznym rozpoznawaniu i analizie obrazów? Czy obraz jest mozaiką tekstur? Jeśli tak, to wystarczy pociąć go na mniejsze fragmenty, przyjrzeć się każdemu z nich z osobna, zmierzyć i scharakteryzować, a potem ze zrozumieniem poskładać wszystko z powrotem.

Program przedmiotu

  • czym jest tekstura, obszary tekstury jednorodnej, obraz jako mozaika tekstur,
  • opis ilościowy tekstury, cechy statystyczne, zależności przestrzenne,
  • zalety metod transformacyjnych - DCT, falki, filtry Gabora,
  • mapy tekstur i segmentacja obrazów z teksturami,
  • wybrane zastosowania (studium przypadku: zdjęcia lotnicze, analiza żywności).

?> -->