Bloki przedmiotów wybieralnych
Oferta na rok akademicki 2016/2017
HOME|| Studia II stopnia

Studia II stopnia

Zaawansowane technologie mobilne

Zapotrzebowanie rynku pracy branży IT na programistów aplikacji mobilnych charakteryzuje się stałą tendencją wzrostową. Studenci nabędą praktyczne umiejętności pisania rozbudowanych aplikacji dla zaawansowanych technologicznie urządzeń mobilnych takich jak: tablety, telefony komórkowe, smartfony. Zagadnienia związane z programowaniem telefonów komórkowych mogą stanowić temat pracy dyplomowej magisterskiej.

Przedmioty

Projektowanie zaawansowanych aplikacji mobilnych
studia stacjonarne: 30w, 30l, 4 ECTS
Współczesne technologie mobilne
studia stacjonarne: 30w, 30l, 4 ECTS

Kontakt:

Piotr Skulimowski

Projektowanie zaawansowanych aplikacji mobilnych

W ramach zajęć praktycznych studenci zapoznają się z metodami projektowania zaawansowanych aplikacji dla urządzeń mobilnych oraz w grupach wykonają zadanie projektowe wg własnego lub wskazanego przez prowadzącego pomysłu.

Zakres tematyczny przedmiotu obejmuje zapoznanie z zasadami projektowania zaawansowanych aplikacji dla współczesnych platform mobilnych w oparciu o przykłady rzeczywistych wdrożeń i projektów. Przyswojona wiedza i nabyte umiejętności ułatwią zdobycie pracy w firmach programistycznych i telekomunikacyjnych projektujących aplikacje mobilne.

Program przedmiotu

  • Projektowanie aplikacji dla współczesnych systemów operacyjnych np. Android, Windows Mobile, Windows Phone.
  • Współpraca aplikacji mobilnych z systemami mikroprocesorowymi i internetowymi.
  • Implementacja algorytmów sztucznej inteligencji w grach.
  • Rozwijanie umiejętności pracy w zespole z elementami zarządzania projektami informatycznymi.


Współczesne technologie mobilne

W ramach zajęć praktycznych studenci zapoznają się z metodami projektowania zaawansowanych aplikacji dla urządzeń mobilnych oraz w grupach wykonają zadanie projektowe wg własnego lub wskazanego przez prowadzącego pomysłu.

Współczesne telefony komórkowe to programowalne urządzenia wielofunkcyjne, są m.in. wyposażone w: kamery, czujniki przyspieszeń i odbiorniki GPS. Dostępność wielu metod i języków programowania powoduje, iż pierwszym krokiem do sukcesu jest dobór odpowiedniego narzędzia programistycznego.

Program przedmiotu

  • Programowanie aplikacji mobilnych w oparciu o technologie Qt, Flash Lite, Python,
  • Budowanie aplikacji internetowych dla telefonów komórkowych,
  • Projektowanie widżetów (Android OS),
  • Tworzenie aplikacji wieloplatformowych.

?> -->