Bloki przedmiotów wybieralnych
Oferta na rok akademicki 2016/2017
HOME|| Studia II stopnia

Studia II stopnia

Zaawansowana inżynieria akustyczna

Blok obejmuje szereg zagadnień związanych z odtwarzaniem, nagrywaniem i przetwarzaniem dźwięku; od teoretycznych podstaw akustyki i percepcji dźwięku, przez programistyczną lub sprzętową implementację algorytmów DSP, po budowę wzmacniaczy audio i głośników. Nabyte umiejętności będą przydatne zarówno dla amatorów/hobbistów chcących konstruować własny sprzęt, jak i dla osób planujących zawodowo zajmować się technologiami audio.

Przedmioty

Zaawansowane przetwarzanie sygnałów dźwiękowych
studia stacjonarne: 15w, 45l, 4 ECTS
Zaawansowana elektronika audio
studia stacjonarne: 30w, 30l, 4 ECTS

Kontakt:

Michał Bujacz

Zaawansowane przetwarzanie sygnałów dźwiękowych

Przykładowe projekty:
* implementacja efektów dźwiękowych;
* syntezator FM;
* auto-tune - "retusz" śpiewu.

Laboratorium skupia się na praktycznych umiejętnościach związanych z cyfrowym przetwarzaniem sygnałów dźwiękowych. Program zajęć obejmuje powtórzenie podstaw z cyfrowego zapisu dźwięku, analizy częstotliwościowej, filtrowania i efektów dźwiękowych. Dodatkowo w programie znajdą się zajęcia z edycji multimediów i syntezy audio.

Program przedmiotu

 • obsługa Audacity
 • cyfrowy zapis dźwięku
 • analiza widmowa
 • przetwarzanie dźwięku w środowisku Matlab
 • filtry i efekty dźwiękowe
 • implementacja na procesorach DSP
 • projekty studenckie

Laboratoria będą prowadzone w trzy godzinnych blokach: godzina wstępu teoretycznego + dwie godziny praktycznych zajęć. Ostatnie kilka spotkań będzie przeznaczone na grupowe projekty studenckie (projekty mogą jednocześnie stanowić bazę dla prac inżynierskich).


Zaawansowana elektronika audio

Przykładowe projekty:
* lampowy lub tranzystorowy wzmacniacz audio;
* wzmacniacz gitarowy z przesterem;
* szpiegowski mikrofon kierunkowy;
* głośnik omnikierunkowy.

Przedmiot obejmuje zagadnienia związane z przetwarzaniem dźwięku za pomocą analogowych układów elektronicznych oraz konstrukcję sprzętu audio - głośników i wzmacniaczy, wraz z metodami pomiaru ich parametrów.

Program przedmiotu

 • analogowe filtry pasywne i aktywne
 • pomiary parametrów głośnika
 • zespoły głośników i zwrotnice głośnikowe
 • wzmacniacze audio
 • projekty studenckie

Laboratoria będą prowadzone w trzy godzinnych blokach: godzina wstępu teoretycznego + dwie godziny praktycznych zajęć. Ostatnie kilka spotkań będzie przeznaczone na grupowe projekty studenckie (projekty mogą jednocześnie stanowić bazę dla prac inżynierskich).

?> -->