Bloki przedmiotów wybieralnych
Oferta na rok akademicki 2016/2017
HOME|| Studia II stopnia

Studia II stopnia

ELECTRONIC MEASUREMENT AND CONTROL SYSTEMS
Profil anglojęzyczny

Przedmioty

Electronic Measurement and Control Systems (Elektroniczne systemy pomiarowo-kontrolne)
studia stacjonarne: 45w, 75p, 8 ECTS

Kontakt:

Marcin Kałuża

Electronic Measurement and Control Systems (Elektroniczne systemy pomiarowo-kontrolne)

Cele przedmiotu

  • Zapoznanie z systemami pomiaru i kontroli wielkości i zjawisk występujących w przemyśle i różnych dziedzinach techniki.

  • Poznanie budowy i zasady działania różnorodnych układów pomiarowych i współpracujących z nimi czujników wielkości elektrycznych i nieelektrycznych.

  • Nauka projektowania systemów pomiarowo-kontrolnych i ich programowania z zastosowaniem wyspecjalizowanych środowisk.

Program przedmiotu

    Projekt

    Projektowanie, symulacja, budowa i testowanie systemu pomiarowo-kontrolnego z wykorzystaniem m.in. platformy Arduino i środowisk akwizycji i kontroli danych pomiarowych (SCADA). Tworzenie praktycznych aplikacji nadzorujących pracę systemów współpracujących z przemysłowymi czujnikami, kamerami wizyjnymi i termowizyjnymi.

    ?> -->