Dydaktyka

Plan zajęć w semestrze zimowym 2017/18

AiSD: Algorytmy i struktury danych, Inżynieria biomedyczna, sem I, lab. 413 (budynek B9)
A&DS: Algorithms and Data Structures, Biomedical Engineering, sem. 1, lab. 413 (building B9)
Konsultacje (Office Hours): pokój (room) 217, B9

© ANDRZEJ MATERKA 2016