Dydaktyka

Plan zajęć w semestrze letnim 2017/18

EC1: Electronic Circuits 1, Telecommunications and Computer Science (IFE), sem. IV, room 24 (IFE building)
MPN: Metodyka pracy naukowej, Elektronika i telekomunikacja/Inżynieria biomedyczna, sem. II, lab. 415 (budynek B9)
PEE: Podstawy Elektrotechniki i Elektroniki, Inżynieria biomedyczna, sem. II, lab. 415 (B9)
Konsultacje (Office Hours): pokój (room) 217, B9

© ANDRZEJ MATERKA 2016