Dydaktyka

Plan zajęć w semestrze zimowym 2018/19

am plan

A&DS: Algorithms and Data Structures, Biomedical Engineering (IFE), sem. I, lab. 413 (B9 building)
RM: Research Methodology, Electronics and Telecommunications, sem. I, lab. 413 (B9 building)
AiSD: Algorytmy i struktury danych, Inżynieria biomedyczna, sem. I, lab. 413 (budynek B9)

Konsultacje (Office Hours): pokój (room) 217, B9

© ANDRZEJ MATERKA 2016