Zakład Elektroniki Medycznej

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Badania i nauka Projekty międzynarodowe

Projekty międzynarodowe


"Opracowanie szybkich nieinwazyjnych sekwencji angiografii rezonansu magnetycznego do segmentacji oraz ilościowej analizy układu naczyń tętniczych i żylnych na obrazach 3D dużej rozdzielczości"
Polsko-niemiecki projekt badawczy 2007-2010

Koordynatorzy prac:
Polscy realizatorzy projektu:
  • dr hab. Michał Strzelecki, prof PŁ
  • dr inż. Piotr Szczypiński
  • dr inż Artur Klepaczko
  • mgr inż. Marek Kociński
Celem projektu jest opracowanie sekwencji pomiarowych dla tomografu rezonansu magnetycznego umożliwiających jednoczesne zobrazowanie żył oraz arterii mózgowych bez użycia jakichkolwiek inwazyjnych środków cieniujących, a także metod segmentacji uzyskanych obrazów trójwymiarowych dużej rozdzielczości dla modelowania i ilościowej analizy sieci naczyń krwionośnych. Nowa sekwencja (opracowana przez zespół prof. J. Reichenbacha w Jenie) będzie połączeniem angiografii ToF (ang. time of flight) oraz zobrazowania zależnego od podatności magnetycznej SWI (ang. susceptibility weighted imaging). Połączenie tych dwóch różnych zjawisk fizycznych jest źródłem zwiększonego kontrastu obszarów reprezentujących żyły i arterie w obrazie. Ten kontrast ułatwi segmentację obrazów dla ilościowej analizy sieci arterii oraz żył, za pomocą algorytmów i programów komputerowych opracowanych przez zespół kierowany przez prof. A. Materkę w Łodzi. Dokładność opracowanych metod analizy i modeli sieci naczyń krwionośnych będzie oszacowana za pomocą obrazów 3D symulowanych komputerowo oraz zmierzonych dla odpowiednio zaprojektowanych obiektów testowych o znanych parameterach geometrycznych, przepływie i różnicy susceptancji składowych elementów stałych i płynnych. Pozwoli to na ocenę dokładności estymacji parametrów naczyń krwionośnych, zależnej m.in. od rozdzielczości obrazów i poziomu zakłóceń szumowych. Prowadzone badania będą konsultowane z prof. A. Lundervoldem z Bergen. Wynikiem praktycznym projektu będzie program komputerowy pozwalający na zwiększenie dokładności i obiektywoności wykrywania zmian chorobowych układu krwionośnego mózgu.

"Physiological Modelling of MR Image Formation"
Projekt COST B21 2003-2007

Wiceprzewodniczącym projektu i kierownikiem polskiej grupy jest prof. dr hab. A. Materka.
Głównym celem projektu jest opracowanie metod komputerowego modelowania procesów fizjologicznych zachodzących w tkankach z wykorzystaniem techniki obrazowania rezonansu magnetycznego oraz metod przetwarzania i analizy obrazów.

"Ilościowa analiza tekstury obrazów tomograficznych rezonansu magnetycznego"
Projekt COST B11 1998-2002

Realizację projektu COST B11 rozpoczęto w maju 1998 roku. Było w niego zaangażowanych 17 uniwersytetów i ośrodków badawczych z krajów Unii Europejskiej oraz Czech, Szwajcarii i Polski.
Inicjatorem i przewodniczącym projektu był dr Richard Lerski, dyrektor Medical Phisiscs Department, Ninewells Hospital and Medical School, Dundee w Szkocji. Pełną listę uczestników projektu można znależć na stronach http://phase.pki.uib.no.

"Analiza tekstury obrazu rezonansu magnetycznego dla celów kontroli jakości sera"
Projekt KBN Polonium 2001-2002

Rys. Obrazy MRI przekroju przez ser dla protokołu PDW (a) i T2W (b)Projekt był realizowany wspólnie instytutem CEMAGREF z Rennes, Francja. Celem prac było opracowanie metod analizy obrazów MRI przekrojów serów miękkich dla celów ich klasyfikacji oraz znalezienia takich parametrów tekstury, które pozwolą na określenie stopnia dojrzałości tych serów. W badaniach uwzględniano rodzaj protokołu akwizycji stosowany przy rejestracji obrazów oraz wpływ normalizacji na uzyskiwane wyniki klasyfikacji. Opracowanie automatycznych metod analizy, umożliwiających bezinwazyjną analizę produktu, będzie miało zastosowanie w procesie uwierzytelniania i kontroli jakości produktów żywnościowych.

 

ELEKTRONIKA MEDYCZNA - NIEZASTĄPIONA W DIAGNOSTYCE, LECZENIU I REHABILITACJI

 

Trzeba biec z całych sił by pozostać w tym samym miejscu. Żeby poruszać się do przodu, trzeba biec dwa razy szybciej.

L. Carroll,  "Przygody Alicji w Krainie Czarów"

Polecane strony

Przydatne linki:
Instytut Elektroniki
telekomunikacja, elektronika medyczna, termografia
Politechnika Łódzka
strona główna Politechniki

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 23 gości 

Migawki

Zakład Elektroniki Medycznej

  • Innowacyjne metody nauczania!

  • Wykładowcy pasjonaci!

Sprawdź nas :)