Zakład Elektroniki Medycznej

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Badania i nauka Projekty badawcze
Projekty badawcze

"Projekt i badania prototypu mobilnego systemu wspomagania osoby niewidomej w samodzielnym poruszaniu się w terenie miejskim z wykorzystaniem obrazowania dźwiękowego otoczenia, systemu nawigacji satelitarnej i mapy elektronicznej miasta"

Grant KBN 2007-2010

Kierownik: prof. dr hab. inż. Andrzej Materka
Wykonawcy: dr hab. P. Strumiłło, dr inż. P. Pełczyński, dr inż. Piotr Wasilewski, mgr inż. Dariusz Rzeszotarski, mgr inż. Piotr Skulimowski, mgr inż. Michał Pec, mgr inż. Michał Bujacz, mgr inż. Bartosz Ostrowski, mgr inż. Remigiusz Danych, mgr inż. Tomasz Świątczak, mgr inż. Przemysław Barański, mgr inż. Marcin Morański 

Z raportu Unii Europejskiej wynika, że na każdych 1000 mieszkańców Europy przypada ok. 4 niewidomych lub słabowidzących. Wśród osób starszych liczba osób o tej niepełnosprawności potraja się z każdym dziesięcioleciem ich życia. W Polsce liczba inwalidów wzroku wynosi ok. 80 tys.

Celem projektu jest opracowanie prototypu mobilnego systemu wspomagającego osobę niewidomą w samodzielnym poruszaniu się oraz nawigacji w środowisku miejskim. Idea planowanego systemu polega na informacyjnej integracji obecnie rozwijanego w Instytucie Elektroniki PŁ systemu ostrzegania o przeszkodach z systemem teleinformatycznym bazującym na module nawigacji satelitarnej GPS i infrastrukturze informacyjnej miasta (System informacji o terenie dla miasta Łodzi).

strona grantu

 

"Zintegrowany system wspomagający osobę niewidomą, z dźwiękowym interfejsem użytkownika"

Kierownik: dr hab. P. Strumiłło
Wykonawca: dr inż. P. Pełczyński, dr hab. B. Więcek

Grant KBN 2004-2006

Celem projektu jest opracowanie prototypu przenośnego, elektronicznego systemu wspomagającego osobę niewidomą. System będzie się składał z urządzenia umożliwiającego zdalną (bezdotykową) percepcję otoczenia oraz z tzw. "elektronicznego asystenta". Opracowane zostaną metody akwizycji ruchomych scen trójwymiarowych i ich niewizualnej prezentacji osobie niewidomej. Konstruowany system zostanie wyposażony w możliwość komunikacji z innymi urządzeniami elektronicznymi (telefon komórkowy, odbiornik GPS). W skład systemu będą wchodzić następujące elementy:

  • "elektroniczny asystent" osoby niewidomej, skupiający funkcję jednostki przechowującej dane użytkownika, udźwiękowionego notatnika, dyktafonu, oraz przeglądarki internetowej,
  • układ do akwizycji obrazu z otoczenia, współpracujący z "elektronicznym asystentem", złożony z dwóch kamer, systemu selekcji informacji do udźwiękowienia i systemu prezentacji dźwiękowej w technice 3D-audio,
  • specjalnie konstruowane czujniki i medyczne urządzenia pomiarowe wyposażone w standardowe porty komunikacyjne.

Istotnym etapem projektu jest opracowanie metody dźwiękowego kodowania obiektów sceny trójwymiarowej i testy prototypu systemu do "dźwiękowego obrazowania" otoczenia oraz testy układu "elektronicznego asystenta" z udziałem osób niewidomych i słabo widzących.

strona grantu

 

"Realizacja układowa CMOS VLSI sieci synchronicznych oscylatorów dla celów segmentacji obrazów binarnych"

Kierownik: dr Michał Strzelecki
Wykonawca: dr Jacek Kowalski

Grant KBN 2003-2005

Celem projektu jest zaprojektowanie i realizacja układu scalonego CMOS VLSI zawierającego strukturę sieci synchronicznych oscylatorów, który będzie wykorzystany do segmentacji obrazów binarnych. Segmentacja z wykorzystaniem sieci oscylatorów jest oparta na teorii chwilowej korelacji, która próbuje wyjaśnić mechanizm analizy obrazów, jaki zachodzi w ludzkim mózgu. Segmentacja obrazów binarnych ma zastosowanie m.in. w analizie mikroskopowych obrazów tkanki skóry. Realizacja projektu będzie zawierała etap symulacji układowej sieci synchronicznych oscylatorów, projekt oraz testowanie struktury układu scalonego, jego realizację z wykorzystaniem konsorcjum Europractice oraz testowanie układu z wykorzystaniem karty interfejsu pomiędzy układem scalonym i komputerem PC. W wyniku projektu powstanie stanowisko do wstępnego przetwarzania i segmentacji obrazów binarnych, zawierające kartę z układem scalonym CMOS z zaimplementowaną strukturą sieci synchronicznych oscylatorów oraz komputera PC.

 

"Zastosowanie metod sztucznej inteligencji do wykrywania uszkodzeń w układach elektronicznych"
[grant promotorski]

Kierownik: dr inż. P. Strumiłło
Wykonawca: mgr inż. J. Koszlaga

Grant promotorski - 2004

W ostatnich latach obserwuje się duże zainteresowanie zagadnieniami testowania analogowych układów elektronicznych. Stały wzrost złożoności i skomplikowania tych układów wraz z coraz wyższymi wymaganiami co do ich niezawodności wiąże się z szeregiem nowych wyzwań technicznych - diagnostyka i testowanie jest jednym z nich. Projektowane obecnie układy elektroniczne zawierają dużą liczbę elementów. Modularna budowa, małe wymiary geometryczne i scalanie powoduje, że klasyczne metody badania laboratoryjnego za pomocą generatorów sygnałowych, mierników, oscyloskopów są niepraktyczne i nieekonomiczne. Pomimo szybkiego rozwoju systemów projektowania, produkcji podzespołów i układów elektronicznych, wiele zagadnień dotyczących standardów, metodyki i oprogramowania wspomagającego diagnostykę (m.in. z uwagi na złożoność tych zagadnień) pozostaje nierozwiązanych.

Nowym koncepcyjnie metody obejmującymi techniczną diagnostykę obiektów, m.in. układów elektronicznych, FDI (ang. Fault Detection and Isolation) jest zastosowanie metod sztucznej inteligencji, dzięki którym model uszkodzeń układu elektronicznego może być budowany bez potrzeby stosowania zapisu analitycznego. Jednym z takich rozwiązań, które zastosowano w proponowanym projekcie, jest zastosowanie sztucznych sieci neuronowych. Na podstawie przeprowadzonych badań wstępnych stwierdzono ich przydatność w zadaniach wykrywania i lokalizacji uszkodzeń w wybranych układach elektronicznych (filtrów aktywnych i wzmacniaczy). Ważną zaletą proponowanej w projekcie metody jest możliwość pozyskiwania wiedzy zakodowanej w parametrach zbudowanej sieci neuronowej. Opis zależności występujących pomiędzy symptomami a uszkodzeniami w postaci wiedzy regułowej pozwala na prostszą ich analizę, w wyniku której możliwe jest zbudowanie szybko działającego i skutecznego systemu diagnostycznego układów elektronicznych.

 

"Zastosowanie modelu deformowanlych pierścieni do analizy obrazów z endoskopu bezprzewodowego"
[badania własne]

Realizator: dr inż. P. Szczypiński

Okres realizacji: 2005

 


Strona 1 z 4

ELEKTRONIKA MEDYCZNA - NIEZASTĄPIONA W DIAGNOSTYCE, LECZENIU I REHABILITACJI

 

Trzeba biec z całych sił by pozostać w tym samym miejscu. Żeby poruszać się do przodu, trzeba biec dwa razy szybciej.

L. Carroll,  "Przygody Alicji w Krainie Czarów"

Polecane strony

Przydatne linki:
Instytut Elektroniki
telekomunikacja, elektronika medyczna, termografia
Politechnika Łódzka
strona główna Politechniki

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 29 gości 

Migawki

Zakład Elektroniki Medycznej! Dla Ciebie - sprawdź ofertę przygotowaną przez Zakład.

Z nami odkryjeszcz sekrety Elektroniki!