SKN MIPSA

Streaming Video (mjpeg-streamer)

Streaming wideo na platformie Intel Galileo z użyciem MJPEG-Streamer

IntelGalileoMJPEGStreaming

W artykule opisujemy sposób, w jaki można wykorzystać platformę Intel Galileo do strumieniowego przesyłania obrazu wideo. Do eksperymentów potrzebujemy:

MJPEG-Streamer

MJPG-streamer to program, który pobiera obrazy w formacie JPEG z kamer internetowych zgodnych z Linux-UVC, z dysku lub z innych źródeł (rozszerzanie poprzez system wtyczek) i umożliwia strumieniowe przesyłanie obrazu wideo (kodek Motion JPEG) przez HTTP do przeglądarki internetowej, oprogramowania VLC oraz innych. Strona główna projektu (oraz repozytorium SVN) znajdują się pod adresem: http://sourceforge.net/projects/mjpg-streamer/.

Brak prekompilowanej dystrybucji oprogramowania i współpracujących wtyczek nie jest żadnym problemem: skompilujemy je z dostępnych źródeł.

Pobieranie źródeł

Źródła aplikacji możemy pobrać na nasz komputer (adres: http://sourceforge.net/projects/mjpg-streamer/files/latest/download), a następnie rozpakować i załadować do katalogu domowego użytkownika root płyty (np. za pomocą WinSCP). W chwili pisania tego tekstu dostępna była wersja 'r63' uaktualniona w dniu 2014-05-15.

Kompilacja

Kompilacja rozpakowanych źródeł zakończy się informacją o błędzie:

.. fatal error: linux/videodev.h: No such file or directory

W tym przypadku wystarczy utworzyć powiązanie pomiędzy odpowiednimi plikami:

ln -s /usr/include/linux/videodev2.h /usr/include/linux/videodev.h

Domyślnie kompilowany jest zarówno MJPEG-Streamer jak i komplet pluginów do obsługi strumieni wejściowych i wyjściowych - w naszym przypadku nie jest to konieczne (dodatkowo pozwoli nieco przyśpieszyć kompilację). W celu kompilacji jedynie dwu niezbędnych wtyczek konieczna jest edycja pliku Makefile projektu (linia plugins): 

oryginalny Makefile Makefile po edycji 
###############################################################
#
# Purpose: Makefile for "M-JPEG Streamer"
# Author.: Tom Stoeveken (TST)
# Version: 0.3
# License: GPL
#
###############################################################
CC = gcc
CFLAGS += -O2 -DLINUX -D_GNU_SOURCE -Wall LFLAGS += -lpthread -ldl
APP_BINARY=mjpg_streamer OBJECTS=mjpg_streamer.o utils.o
all: application plugins
clean: make -C plugins/input_uvc $@ make -C plugins/input_testpicture $@ make -C plugins/output_file $@ make -C plugins/output_http $@ make -C plugins/output_autofocus $@ make -C plugins/input_gspcav1 $@ rm -f *.a *.o $(APP_BINARY) core *~ *.so *.lo

plugins: input_uvc.so output_file.so output_http.so input_testpicture.so input_gspcav1.so

application: $(APP_BINARY)
###############################################################
#
# Purpose: Makefile for "M-JPEG Streamer"
# Author.: Tom Stoeveken (TST)
# Version: 0.3
# License: GPL
#
###############################################################
CC = gcc

CFLAGS += -O2 -DLINUX -D_GNU_SOURCE -Wall LFLAGS += -lpthread -ldl

APP_BINARY=mjpg_streamer OBJECTS=mjpg_streamer.o utils.o
all: application plugins
clean: make -C plugins/input_uvc $@ make -C plugins/input_testpicture $@ make -C plugins/output_file $@ make -C plugins/output_http $@ make -C plugins/output_autofocus $@ make -C plugins/input_gspcav1 $@ rm -f *.a *.o $(APP_BINARY) core *~ *.so *.lo

plugins: input_uvc.so output_http.so
application: $(APP_BINARY)

Po wykonaniu powyższych edycji wydajemy (w katalogu projektu, tam gdzie znajduje się edytowany Makefile) polecenie:

make all 

Jego rezultatem powinno być bezproblemowe zbudowanie programu jak i dwu wtyczek: input_uvc oraz output_http:

gcc -O2 -DLINUX -D_GNU_SOURCE -Wall  -c -o mjpg_streamer.o mjpg_streamer.c
gcc -O2 -DLINUX -D_GNU_SOURCE -Wall  -c -o utils.o utils.c
utils.c: In function 'daemon_mode':
utils.c:67:3: warning: implicit declaration of function 'umask' [-Wimplicit-function-declaration]
  umask(0);
  ^
gcc -O2 -DLINUX -D_GNU_SOURCE -Wall -lpthread -ldl mjpg_streamer.o utils.o -o mjpg_streamer
chmod 755 mjpg_streamer
make -C plugins/input_uvc all
make[1]: Entering directory '/home/root/mjpg-streamer/plugins/input_uvc'
gcc -c -O2 -DLINUX -D_GNU_SOURCE -Wall -shared -fPIC -o v4l2uvc.lo v4l2uvc.c
In file included from v4l2uvc.h:36:0,
         from v4l2uvc.c:27:
uvcvideo.h:38:0: warning: "V4L2_CID_BACKLIGHT_COMPENSATION" redefined [enabled by default]
 #define V4L2_CID_BACKLIGHT_COMPENSATION (V4L2_CID_PRIVATE_BASE+0)
 ^
In file included from /usr/include/linux/videodev.h:64:0,
         from v4l2uvc.h:34,
         from v4l2uvc.c:27:
/usr/include/linux/v4l2-controls.h:102:0: note: this is the location of the previous definition
 #define V4L2_CID_BACKLIGHT_COMPENSATION (V4L2_CID_BASE+28)
 ^
In file included from v4l2uvc.h:36:0,
         from v4l2uvc.c:27:
uvcvideo.h:39:0: warning: "V4L2_CID_POWER_LINE_FREQUENCY" redefined [enabled by default]
 #define V4L2_CID_POWER_LINE_FREQUENCY (V4L2_CID_PRIVATE_BASE+1)
 ^
In file included from /usr/include/linux/videodev.h:64:0,
         from v4l2uvc.h:34,
         from v4l2uvc.c:27:
/usr/include/linux/v4l2-controls.h:92:0: note: this is the location of the previous definition
 #define V4L2_CID_POWER_LINE_FREQUENCY (V4L2_CID_BASE+24)
 ^
In file included from v4l2uvc.h:36:0,
         from v4l2uvc.c:27:
uvcvideo.h:40:0: warning: "V4L2_CID_SHARPNESS" redefined [enabled by default]
 #define V4L2_CID_SHARPNESS  (V4L2_CID_PRIVATE_BASE+2)
 ^
In file included from /usr/include/linux/videodev.h:64:0,
         from v4l2uvc.h:34,
         from v4l2uvc.c:27:
/usr/include/linux/v4l2-controls.h:101:0: note: this is the location of the previous definition
 #define V4L2_CID_SHARPNESS  (V4L2_CID_BASE+27)
 ^
In file included from v4l2uvc.h:36:0,
         from v4l2uvc.c:27:
uvcvideo.h:41:0: warning: "V4L2_CID_HUE_AUTO" redefined [enabled by default]
 #define V4L2_CID_HUE_AUTO  (V4L2_CID_PRIVATE_BASE+3)
 ^
In file included from /usr/include/linux/videodev.h:64:0,
         from v4l2uvc.h:34,
         from v4l2uvc.c:27:
/usr/include/linux/v4l2-controls.h:99:0: note: this is the location of the previous definition
 #define V4L2_CID_HUE_AUTO  (V4L2_CID_BASE+25)
 ^
In file included from v4l2uvc.h:36:0,
         from v4l2uvc.c:27:
uvcvideo.h:43:0: warning: "V4L2_CID_FOCUS_AUTO" redefined [enabled by default]
 #define V4L2_CID_FOCUS_AUTO  (V4L2_CID_PRIVATE_BASE+4)
 ^
In file included from /usr/include/linux/videodev.h:64:0,
         from v4l2uvc.h:34,
         from v4l2uvc.c:27:
/usr/include/linux/v4l2-controls.h:661:0: note: this is the location of the previous definition
 #define V4L2_CID_FOCUS_AUTO  (V4L2_CID_CAMERA_CLASS_BASE+12)
 ^
In file included from v4l2uvc.h:36:0,
         from v4l2uvc.c:27:
uvcvideo.h:44:0: warning: "V4L2_CID_FOCUS_ABSOLUTE" redefined [enabled by default]
 #define V4L2_CID_FOCUS_ABSOLUTE  (V4L2_CID_PRIVATE_BASE+5)
 ^
In file included from /usr/include/linux/videodev.h:64:0,
         from v4l2uvc.h:34,
         from v4l2uvc.c:27:
/usr/include/linux/v4l2-controls.h:659:0: note: this is the location of the previous definition
 #define V4L2_CID_FOCUS_ABSOLUTE  (V4L2_CID_CAMERA_CLASS_BASE+10)
 ^
In file included from v4l2uvc.h:36:0,
         from v4l2uvc.c:27:
uvcvideo.h:45:0: warning: "V4L2_CID_FOCUS_RELATIVE" redefined [enabled by default]
 #define V4L2_CID_FOCUS_RELATIVE  (V4L2_CID_PRIVATE_BASE+6)
 ^
In file included from /usr/include/linux/videodev.h:64:0,
         from v4l2uvc.h:34,
         from v4l2uvc.c:27:
/usr/include/linux/v4l2-controls.h:660:0: note: this is the location of the previous definition
 #define V4L2_CID_FOCUS_RELATIVE  (V4L2_CID_CAMERA_CLASS_BASE+11)
 ^
In file included from v4l2uvc.h:36:0,
         from v4l2uvc.c:27:
uvcvideo.h:47:0: warning: "V4L2_CID_PAN_RELATIVE" redefined [enabled by default]
 #define V4L2_CID_PAN_RELATIVE  (V4L2_CID_PRIVATE_BASE+7)
 ^
In file included from /usr/include/linux/videodev.h:64:0,
         from v4l2uvc.h:34,
         from v4l2uvc.c:27:
/usr/include/linux/v4l2-controls.h:651:0: note: this is the location of the previous definition
 #define V4L2_CID_PAN_RELATIVE  (V4L2_CID_CAMERA_CLASS_BASE+4)
 ^
In file included from v4l2uvc.h:36:0,
         from v4l2uvc.c:27:
uvcvideo.h:48:0: warning: "V4L2_CID_TILT_RELATIVE" redefined [enabled by default]
 #define V4L2_CID_TILT_RELATIVE  (V4L2_CID_PRIVATE_BASE+8)
 ^
In file included from /usr/include/linux/videodev.h:64:0,
         from v4l2uvc.h:34,
         from v4l2uvc.c:27:
/usr/include/linux/v4l2-controls.h:652:0: note: this is the location of the previous definition
 #define V4L2_CID_TILT_RELATIVE  (V4L2_CID_CAMERA_CLASS_BASE+5)
 ^
In file included from v4l2uvc.h:36:0,
         from v4l2uvc.c:27:
uvcvideo.h:51:0: warning: "V4L2_CID_EXPOSURE_AUTO" redefined [enabled by default]
 #define V4L2_CID_EXPOSURE_AUTO  (V4L2_CID_PRIVATE_BASE+10)
 ^
In file included from /usr/include/linux/videodev.h:64:0,
         from v4l2uvc.h:34,
         from v4l2uvc.c:27:
/usr/include/linux/v4l2-controls.h:641:0: note: this is the location of the previous definition
 #define V4L2_CID_EXPOSURE_AUTO  (V4L2_CID_CAMERA_CLASS_BASE+1)
 ^
In file included from v4l2uvc.h:36:0,
         from v4l2uvc.c:27:
uvcvideo.h:52:0: warning: "V4L2_CID_EXPOSURE_ABSOLUTE" redefined [enabled by default]
 #define V4L2_CID_EXPOSURE_ABSOLUTE (V4L2_CID_PRIVATE_BASE+11)
 ^
In file included from /usr/include/linux/videodev.h:64:0,
         from v4l2uvc.h:34,
         from v4l2uvc.c:27:
/usr/include/linux/v4l2-controls.h:648:0: note: this is the location of the previous definition
 #define V4L2_CID_EXPOSURE_ABSOLUTE (V4L2_CID_CAMERA_CLASS_BASE+2)
 ^
In file included from v4l2uvc.h:36:0,
         from v4l2uvc.c:27:
uvcvideo.h:53:0: warning: "V4L2_CID_EXPOSURE_AUTO_PRIORITY" redefined [enabled by default]
 #define V4L2_CID_EXPOSURE_AUTO_PRIORITY (V4L2_CID_PRIVATE_BASE+14)
 ^
In file included from /usr/include/linux/videodev.h:64:0,
         from v4l2uvc.h:34,
         from v4l2uvc.c:27:
/usr/include/linux/v4l2-controls.h:649:0: note: this is the location of the previous definition
 #define V4L2_CID_EXPOSURE_AUTO_PRIORITY (V4L2_CID_CAMERA_CLASS_BASE+3)
 ^
In file included from v4l2uvc.h:36:0,
         from v4l2uvc.c:27:
uvcvideo.h:56:0: warning: "V4L2_CID_WHITE_BALANCE_TEMPERATURE" redefined [enabled by default]
 #define V4L2_CID_WHITE_BALANCE_TEMPERATURE (V4L2_CID_PRIVATE_BASE+13)
 ^
In file included from /usr/include/linux/videodev.h:64:0,
         from v4l2uvc.h:34,
         from v4l2uvc.c:27:
/usr/include/linux/v4l2-controls.h:100:0: note: this is the location of the previous definition
 #define V4L2_CID_WHITE_BALANCE_TEMPERATURE (V4L2_CID_BASE+26)
 ^
v4l2uvc.c: In function 'v4l2SetControl':
v4l2uvc.c:432:23: warning: variable 'val_def' set but not used [-Wunused-but-set-variable]
  int min, max, step, val_def;
            ^
v4l2uvc.c:432:17: warning: variable 'step' set but not used [-Wunused-but-set-variable]
  int min, max, step, val_def;
         ^
v4l2uvc.c: In function 'v4l2UpControl':
v4l2uvc.c:457:32: warning: variable 'val_def' set but not used [-Wunused-but-set-variable]
  int min, max, current, step, val_def;
                ^
v4l2uvc.c:457:7: warning: variable 'min' set but not used [-Wunused-but-set-variable]
  int min, max, current, step, val_def;
    ^
v4l2uvc.c: In function 'v4l2DownControl':
v4l2uvc.c:491:32: warning: variable 'val_def' set but not used [-Wunused-but-set-variable]
  int min, max, current, step, val_def;
                ^
v4l2uvc.c:491:12: warning: variable 'max' set but not used [-Wunused-but-set-variable]
  int min, max, current, step, val_def;
      ^
gcc -c -O2 -DLINUX -D_GNU_SOURCE -Wall -shared -fPIC -o jpeg_utils.lo jpeg_utils.c
In file included from v4l2uvc.h:36:0,
         from jpeg_utils.c:30:
uvcvideo.h:38:0: warning: "V4L2_CID_BACKLIGHT_COMPENSATION" redefined [enabled by default]
 #define V4L2_CID_BACKLIGHT_COMPENSATION (V4L2_CID_PRIVATE_BASE+0)
 ^
In file included from /usr/include/linux/videodev.h:64:0,
         from v4l2uvc.h:34,
         from jpeg_utils.c:30:
/usr/include/linux/v4l2-controls.h:102:0: note: this is the location of the previous definition
 #define V4L2_CID_BACKLIGHT_COMPENSATION (V4L2_CID_BASE+28)
 ^
In file included from v4l2uvc.h:36:0,
         from jpeg_utils.c:30:
uvcvideo.h:39:0: warning: "V4L2_CID_POWER_LINE_FREQUENCY" redefined [enabled by default]
 #define V4L2_CID_POWER_LINE_FREQUENCY (V4L2_CID_PRIVATE_BASE+1)
 ^
In file included from /usr/include/linux/videodev.h:64:0,
         from v4l2uvc.h:34,
         from jpeg_utils.c:30:
/usr/include/linux/v4l2-controls.h:92:0: note: this is the location of the previous definition
 #define V4L2_CID_POWER_LINE_FREQUENCY (V4L2_CID_BASE+24)
 ^
In file included from v4l2uvc.h:36:0,
         from jpeg_utils.c:30:
uvcvideo.h:40:0: warning: "V4L2_CID_SHARPNESS" redefined [enabled by default]
 #define V4L2_CID_SHARPNESS  (V4L2_CID_PRIVATE_BASE+2)
 ^
In file included from /usr/include/linux/videodev.h:64:0,
         from v4l2uvc.h:34,
         from jpeg_utils.c:30:
/usr/include/linux/v4l2-controls.h:101:0: note: this is the location of the previous definition
 #define V4L2_CID_SHARPNESS  (V4L2_CID_BASE+27)
 ^
In file included from v4l2uvc.h:36:0,
         from jpeg_utils.c:30:
uvcvideo.h:41:0: warning: "V4L2_CID_HUE_AUTO" redefined [enabled by default]
 #define V4L2_CID_HUE_AUTO  (V4L2_CID_PRIVATE_BASE+3)
 ^
In file included from /usr/include/linux/videodev.h:64:0,
         from v4l2uvc.h:34,
         from jpeg_utils.c:30:
/usr/include/linux/v4l2-controls.h:99:0: note: this is the location of the previous definition
 #define V4L2_CID_HUE_AUTO  (V4L2_CID_BASE+25)
 ^
In file included from v4l2uvc.h:36:0,
         from jpeg_utils.c:30:
uvcvideo.h:43:0: warning: "V4L2_CID_FOCUS_AUTO" redefined [enabled by default]
 #define V4L2_CID_FOCUS_AUTO  (V4L2_CID_PRIVATE_BASE+4)
 ^
In file included from /usr/include/linux/videodev.h:64:0,
         from v4l2uvc.h:34,
         from jpeg_utils.c:30:
/usr/include/linux/v4l2-controls.h:661:0: note: this is the location of the previous definition
 #define V4L2_CID_FOCUS_AUTO  (V4L2_CID_CAMERA_CLASS_BASE+12)
 ^
In file included from v4l2uvc.h:36:0,
         from jpeg_utils.c:30:
uvcvideo.h:44:0: warning: "V4L2_CID_FOCUS_ABSOLUTE" redefined [enabled by default]
 #define V4L2_CID_FOCUS_ABSOLUTE  (V4L2_CID_PRIVATE_BASE+5)
 ^
In file included from /usr/include/linux/videodev.h:64:0,
         from v4l2uvc.h:34,
         from jpeg_utils.c:30:
/usr/include/linux/v4l2-controls.h:659:0: note: this is the location of the previous definition
 #define V4L2_CID_FOCUS_ABSOLUTE  (V4L2_CID_CAMERA_CLASS_BASE+10)
 ^
In file included from v4l2uvc.h:36:0,
         from jpeg_utils.c:30:
uvcvideo.h:45:0: warning: "V4L2_CID_FOCUS_RELATIVE" redefined [enabled by default]
 #define V4L2_CID_FOCUS_RELATIVE  (V4L2_CID_PRIVATE_BASE+6)
 ^
In file included from /usr/include/linux/videodev.h:64:0,
         from v4l2uvc.h:34,
         from jpeg_utils.c:30:
/usr/include/linux/v4l2-controls.h:660:0: note: this is the location of the previous definition
 #define V4L2_CID_FOCUS_RELATIVE  (V4L2_CID_CAMERA_CLASS_BASE+11)
 ^
In file included from v4l2uvc.h:36:0,
         from jpeg_utils.c:30:
uvcvideo.h:47:0: warning: "V4L2_CID_PAN_RELATIVE" redefined [enabled by default]
 #define V4L2_CID_PAN_RELATIVE  (V4L2_CID_PRIVATE_BASE+7)
 ^
In file included from /usr/include/linux/videodev.h:64:0,
         from v4l2uvc.h:34,
         from jpeg_utils.c:30:
/usr/include/linux/v4l2-controls.h:651:0: note: this is the location of the previous definition
 #define V4L2_CID_PAN_RELATIVE  (V4L2_CID_CAMERA_CLASS_BASE+4)
 ^
In file included from v4l2uvc.h:36:0,
         from jpeg_utils.c:30:
uvcvideo.h:48:0: warning: "V4L2_CID_TILT_RELATIVE" redefined [enabled by default]
 #define V4L2_CID_TILT_RELATIVE  (V4L2_CID_PRIVATE_BASE+8)
 ^
In file included from /usr/include/linux/videodev.h:64:0,
         from v4l2uvc.h:34,
         from jpeg_utils.c:30:
/usr/include/linux/v4l2-controls.h:652:0: note: this is the location of the previous definition
 #define V4L2_CID_TILT_RELATIVE  (V4L2_CID_CAMERA_CLASS_BASE+5)
 ^
In file included from v4l2uvc.h:36:0,
         from jpeg_utils.c:30:
uvcvideo.h:51:0: warning: "V4L2_CID_EXPOSURE_AUTO" redefined [enabled by default]
 #define V4L2_CID_EXPOSURE_AUTO  (V4L2_CID_PRIVATE_BASE+10)
 ^
In file included from /usr/include/linux/videodev.h:64:0,
         from v4l2uvc.h:34,
         from jpeg_utils.c:30:
/usr/include/linux/v4l2-controls.h:641:0: note: this is the location of the previous definition
 #define V4L2_CID_EXPOSURE_AUTO  (V4L2_CID_CAMERA_CLASS_BASE+1)
 ^
In file included from v4l2uvc.h:36:0,
         from jpeg_utils.c:30:
uvcvideo.h:52:0: warning: "V4L2_CID_EXPOSURE_ABSOLUTE" redefined [enabled by default]
 #define V4L2_CID_EXPOSURE_ABSOLUTE (V4L2_CID_PRIVATE_BASE+11)
 ^
In file included from /usr/include/linux/videodev.h:64:0,
         from v4l2uvc.h:34,
         from jpeg_utils.c:30:
/usr/include/linux/v4l2-controls.h:648:0: note: this is the location of the previous definition
 #define V4L2_CID_EXPOSURE_ABSOLUTE (V4L2_CID_CAMERA_CLASS_BASE+2)
 ^
In file included from v4l2uvc.h:36:0,
         from jpeg_utils.c:30:
uvcvideo.h:53:0: warning: "V4L2_CID_EXPOSURE_AUTO_PRIORITY" redefined [enabled by default]
 #define V4L2_CID_EXPOSURE_AUTO_PRIORITY (V4L2_CID_PRIVATE_BASE+14)
 ^
In file included from /usr/include/linux/videodev.h:64:0,
         from v4l2uvc.h:34,
         from jpeg_utils.c:30:
/usr/include/linux/v4l2-controls.h:649:0: note: this is the location of the previous definition
 #define V4L2_CID_EXPOSURE_AUTO_PRIORITY (V4L2_CID_CAMERA_CLASS_BASE+3)
 ^
In file included from v4l2uvc.h:36:0,
         from jpeg_utils.c:30:
uvcvideo.h:56:0: warning: "V4L2_CID_WHITE_BALANCE_TEMPERATURE" redefined [enabled by default]
 #define V4L2_CID_WHITE_BALANCE_TEMPERATURE (V4L2_CID_PRIVATE_BASE+13)
 ^
In file included from /usr/include/linux/videodev.h:64:0,
         from v4l2uvc.h:34,
         from jpeg_utils.c:30:
/usr/include/linux/v4l2-controls.h:100:0: note: this is the location of the previous definition
 #define V4L2_CID_WHITE_BALANCE_TEMPERATURE (V4L2_CID_BASE+26)
 ^
gcc -c -O2 -DLINUX -D_GNU_SOURCE -Wall -shared -fPIC -o dynctrl.lo dynctrl.c
In file included from dynctrl.c:35:0:
uvcvideo.h:38:0: warning: "V4L2_CID_BACKLIGHT_COMPENSATION" redefined [enabled by default]
 #define V4L2_CID_BACKLIGHT_COMPENSATION (V4L2_CID_PRIVATE_BASE+0)
 ^
In file included from /usr/include/linux/videodev2.h:64:0,
         from dynctrl.c:31:
/usr/include/linux/v4l2-controls.h:102:0: note: this is the location of the previous definition
 #define V4L2_CID_BACKLIGHT_COMPENSATION (V4L2_CID_BASE+28)
 ^
In file included from dynctrl.c:35:0:
uvcvideo.h:39:0: warning: "V4L2_CID_POWER_LINE_FREQUENCY" redefined [enabled by default]
 #define V4L2_CID_POWER_LINE_FREQUENCY (V4L2_CID_PRIVATE_BASE+1)
 ^
In file included from /usr/include/linux/videodev2.h:64:0,
         from dynctrl.c:31:
/usr/include/linux/v4l2-controls.h:92:0: note: this is the location of the previous definition
 #define V4L2_CID_POWER_LINE_FREQUENCY (V4L2_CID_BASE+24)
 ^
In file included from dynctrl.c:35:0:
uvcvideo.h:40:0: warning: "V4L2_CID_SHARPNESS" redefined [enabled by default]
 #define V4L2_CID_SHARPNESS  (V4L2_CID_PRIVATE_BASE+2)
 ^
In file included from /usr/include/linux/videodev2.h:64:0,
         from dynctrl.c:31:
/usr/include/linux/v4l2-controls.h:101:0: note: this is the location of the previous definition
 #define V4L2_CID_SHARPNESS  (V4L2_CID_BASE+27)
 ^
In file included from dynctrl.c:35:0:
uvcvideo.h:41:0: warning: "V4L2_CID_HUE_AUTO" redefined [enabled by default]
 #define V4L2_CID_HUE_AUTO  (V4L2_CID_PRIVATE_BASE+3)
 ^
In file included from /usr/include/linux/videodev2.h:64:0,
         from dynctrl.c:31:
/usr/include/linux/v4l2-controls.h:99:0: note: this is the location of the previous definition
 #define V4L2_CID_HUE_AUTO  (V4L2_CID_BASE+25)
 ^
In file included from dynctrl.c:35:0:
uvcvideo.h:43:0: warning: "V4L2_CID_FOCUS_AUTO" redefined [enabled by default]
 #define V4L2_CID_FOCUS_AUTO  (V4L2_CID_PRIVATE_BASE+4)
 ^
In file included from /usr/include/linux/videodev2.h:64:0,
         from dynctrl.c:31:
/usr/include/linux/v4l2-controls.h:661:0: note: this is the location of the previous definition
 #define V4L2_CID_FOCUS_AUTO  (V4L2_CID_CAMERA_CLASS_BASE+12)
 ^
In file included from dynctrl.c:35:0:
uvcvideo.h:44:0: warning: "V4L2_CID_FOCUS_ABSOLUTE" redefined [enabled by default]
 #define V4L2_CID_FOCUS_ABSOLUTE  (V4L2_CID_PRIVATE_BASE+5)
 ^
In file included from /usr/include/linux/videodev2.h:64:0,
         from dynctrl.c:31:
/usr/include/linux/v4l2-controls.h:659:0: note: this is the location of the previous definition
 #define V4L2_CID_FOCUS_ABSOLUTE  (V4L2_CID_CAMERA_CLASS_BASE+10)
 ^
In file included from dynctrl.c:35:0:
uvcvideo.h:45:0: warning: "V4L2_CID_FOCUS_RELATIVE" redefined [enabled by default]
 #define V4L2_CID_FOCUS_RELATIVE  (V4L2_CID_PRIVATE_BASE+6)
 ^
In file included from /usr/include/linux/videodev2.h:64:0,
         from dynctrl.c:31:
/usr/include/linux/v4l2-controls.h:660:0: note: this is the location of the previous definition
 #define V4L2_CID_FOCUS_RELATIVE  (V4L2_CID_CAMERA_CLASS_BASE+11)
 ^
In file included from dynctrl.c:35:0:
uvcvideo.h:47:0: warning: "V4L2_CID_PAN_RELATIVE" redefined [enabled by default]
 #define V4L2_CID_PAN_RELATIVE  (V4L2_CID_PRIVATE_BASE+7)
 ^
In file included from /usr/include/linux/videodev2.h:64:0,
         from dynctrl.c:31:
/usr/include/linux/v4l2-controls.h:651:0: note: this is the location of the previous definition
 #define V4L2_CID_PAN_RELATIVE  (V4L2_CID_CAMERA_CLASS_BASE+4)
 ^
In file included from dynctrl.c:35:0:
uvcvideo.h:48:0: warning: "V4L2_CID_TILT_RELATIVE" redefined [enabled by default]
 #define V4L2_CID_TILT_RELATIVE  (V4L2_CID_PRIVATE_BASE+8)
 ^
In file included from /usr/include/linux/videodev2.h:64:0,
         from dynctrl.c:31:
/usr/include/linux/v4l2-controls.h:652:0: note: this is the location of the previous definition
 #define V4L2_CID_TILT_RELATIVE  (V4L2_CID_CAMERA_CLASS_BASE+5)
 ^
In file included from dynctrl.c:35:0:
uvcvideo.h:51:0: warning: "V4L2_CID_EXPOSURE_AUTO" redefined [enabled by default]
 #define V4L2_CID_EXPOSURE_AUTO  (V4L2_CID_PRIVATE_BASE+10)
 ^
In file included from /usr/include/linux/videodev2.h:64:0,
         from dynctrl.c:31:
/usr/include/linux/v4l2-controls.h:641:0: note: this is the location of the previous definition
 #define V4L2_CID_EXPOSURE_AUTO  (V4L2_CID_CAMERA_CLASS_BASE+1)
 ^
In file included from dynctrl.c:35:0:
uvcvideo.h:52:0: warning: "V4L2_CID_EXPOSURE_ABSOLUTE" redefined [enabled by default]
 #define V4L2_CID_EXPOSURE_ABSOLUTE (V4L2_CID_PRIVATE_BASE+11)
 ^
In file included from /usr/include/linux/videodev2.h:64:0,
         from dynctrl.c:31:
/usr/include/linux/v4l2-controls.h:648:0: note: this is the location of the previous definition
 #define V4L2_CID_EXPOSURE_ABSOLUTE (V4L2_CID_CAMERA_CLASS_BASE+2)
 ^
In file included from dynctrl.c:35:0:
uvcvideo.h:53:0: warning: "V4L2_CID_EXPOSURE_AUTO_PRIORITY" redefined [enabled by default]
 #define V4L2_CID_EXPOSURE_AUTO_PRIORITY (V4L2_CID_PRIVATE_BASE+14)
 ^
In file included from /usr/include/linux/videodev2.h:64:0,
         from dynctrl.c:31:
/usr/include/linux/v4l2-controls.h:649:0: note: this is the location of the previous definition
 #define V4L2_CID_EXPOSURE_AUTO_PRIORITY (V4L2_CID_CAMERA_CLASS_BASE+3)
 ^
In file included from dynctrl.c:35:0:
uvcvideo.h:56:0: warning: "V4L2_CID_WHITE_BALANCE_TEMPERATURE" redefined [enabled by default]
 #define V4L2_CID_WHITE_BALANCE_TEMPERATURE (V4L2_CID_PRIVATE_BASE+13)
 ^
In file included from /usr/include/linux/videodev2.h:64:0,
         from dynctrl.c:31:
/usr/include/linux/v4l2-controls.h:100:0: note: this is the location of the previous definition
 #define V4L2_CID_WHITE_BALANCE_TEMPERATURE (V4L2_CID_BASE+26)
 ^
gcc -O2 -DLINUX -D_GNU_SOURCE -Wall -shared -fPIC -ljpeg -o input_uvc.so input_uvc.c v4l2uvc.lo jpeg_utils.lo dynctrl.lo
In file included from v4l2uvc.h:36:0,
         from input_uvc.c:44:
uvcvideo.h:38:0: warning: "V4L2_CID_BACKLIGHT_COMPENSATION" redefined [enabled by default]
 #define V4L2_CID_BACKLIGHT_COMPENSATION (V4L2_CID_PRIVATE_BASE+0)
 ^
In file included from /usr/include/linux/videodev.h:64:0,
         from input_uvc.c:30:
/usr/include/linux/v4l2-controls.h:102:0: note: this is the location of the previous definition
 #define V4L2_CID_BACKLIGHT_COMPENSATION (V4L2_CID_BASE+28)
 ^
In file included from v4l2uvc.h:36:0,
         from input_uvc.c:44:
uvcvideo.h:39:0: warning: "V4L2_CID_POWER_LINE_FREQUENCY" redefined [enabled by default]
 #define V4L2_CID_POWER_LINE_FREQUENCY (V4L2_CID_PRIVATE_BASE+1)
 ^
In file included from /usr/include/linux/videodev.h:64:0,
         from input_uvc.c:30:
/usr/include/linux/v4l2-controls.h:92:0: note: this is the location of the previous definition
 #define V4L2_CID_POWER_LINE_FREQUENCY (V4L2_CID_BASE+24)
 ^
In file included from v4l2uvc.h:36:0,
         from input_uvc.c:44:
uvcvideo.h:40:0: warning: "V4L2_CID_SHARPNESS" redefined [enabled by default]
 #define V4L2_CID_SHARPNESS  (V4L2_CID_PRIVATE_BASE+2)
 ^
In file included from /usr/include/linux/videodev.h:64:0,
         from input_uvc.c:30:
/usr/include/linux/v4l2-controls.h:101:0: note: this is the location of the previous definition
 #define V4L2_CID_SHARPNESS  (V4L2_CID_BASE+27)
 ^
In file included from v4l2uvc.h:36:0,
         from input_uvc.c:44:
uvcvideo.h:41:0: warning: "V4L2_CID_HUE_AUTO" redefined [enabled by default]
 #define V4L2_CID_HUE_AUTO  (V4L2_CID_PRIVATE_BASE+3)
 ^
In file included from /usr/include/linux/videodev.h:64:0,
         from input_uvc.c:30:
/usr/include/linux/v4l2-controls.h:99:0: note: this is the location of the previous definition
 #define V4L2_CID_HUE_AUTO  (V4L2_CID_BASE+25)
 ^
In file included from v4l2uvc.h:36:0,
         from input_uvc.c:44:
uvcvideo.h:43:0: warning: "V4L2_CID_FOCUS_AUTO" redefined [enabled by default]
 #define V4L2_CID_FOCUS_AUTO  (V4L2_CID_PRIVATE_BASE+4)
 ^
In file included from /usr/include/linux/videodev.h:64:0,
         from input_uvc.c:30:
/usr/include/linux/v4l2-controls.h:661:0: note: this is the location of the previous definition
 #define V4L2_CID_FOCUS_AUTO  (V4L2_CID_CAMERA_CLASS_BASE+12)
 ^
In file included from v4l2uvc.h:36:0,
         from input_uvc.c:44:
uvcvideo.h:44:0: warning: "V4L2_CID_FOCUS_ABSOLUTE" redefined [enabled by default]
 #define V4L2_CID_FOCUS_ABSOLUTE  (V4L2_CID_PRIVATE_BASE+5)
 ^
In file included from /usr/include/linux/videodev.h:64:0,
         from input_uvc.c:30:
/usr/include/linux/v4l2-controls.h:659:0: note: this is the location of the previous definition
 #define V4L2_CID_FOCUS_ABSOLUTE  (V4L2_CID_CAMERA_CLASS_BASE+10)
 ^
In file included from v4l2uvc.h:36:0,
         from input_uvc.c:44:
uvcvideo.h:45:0: warning: "V4L2_CID_FOCUS_RELATIVE" redefined [enabled by default]
 #define V4L2_CID_FOCUS_RELATIVE  (V4L2_CID_PRIVATE_BASE+6)
 ^
In file included from /usr/include/linux/videodev.h:64:0,
         from input_uvc.c:30:
/usr/include/linux/v4l2-controls.h:660:0: note: this is the location of the previous definition
 #define V4L2_CID_FOCUS_RELATIVE  (V4L2_CID_CAMERA_CLASS_BASE+11)
 ^
In file included from v4l2uvc.h:36:0,
         from input_uvc.c:44:
uvcvideo.h:47:0: warning: "V4L2_CID_PAN_RELATIVE" redefined [enabled by default]
 #define V4L2_CID_PAN_RELATIVE  (V4L2_CID_PRIVATE_BASE+7)
 ^
In file included from /usr/include/linux/videodev.h:64:0,
         from input_uvc.c:30:
/usr/include/linux/v4l2-controls.h:651:0: note: this is the location of the previous definition
 #define V4L2_CID_PAN_RELATIVE  (V4L2_CID_CAMERA_CLASS_BASE+4)
 ^
In file included from v4l2uvc.h:36:0,
         from input_uvc.c:44:
uvcvideo.h:48:0: warning: "V4L2_CID_TILT_RELATIVE" redefined [enabled by default]
 #define V4L2_CID_TILT_RELATIVE  (V4L2_CID_PRIVATE_BASE+8)
 ^
In file included from /usr/include/linux/videodev.h:64:0,
         from input_uvc.c:30:
/usr/include/linux/v4l2-controls.h:652:0: note: this is the location of the previous definition
 #define V4L2_CID_TILT_RELATIVE  (V4L2_CID_CAMERA_CLASS_BASE+5)
 ^
In file included from v4l2uvc.h:36:0,
         from input_uvc.c:44:
uvcvideo.h:51:0: warning: "V4L2_CID_EXPOSURE_AUTO" redefined [enabled by default]
 #define V4L2_CID_EXPOSURE_AUTO  (V4L2_CID_PRIVATE_BASE+10)
 ^
In file included from /usr/include/linux/videodev.h:64:0,
         from input_uvc.c:30:
/usr/include/linux/v4l2-controls.h:641:0: note: this is the location of the previous definition
 #define V4L2_CID_EXPOSURE_AUTO  (V4L2_CID_CAMERA_CLASS_BASE+1)
 ^
In file included from v4l2uvc.h:36:0,
         from input_uvc.c:44:
uvcvideo.h:52:0: warning: "V4L2_CID_EXPOSURE_ABSOLUTE" redefined [enabled by default]
 #define V4L2_CID_EXPOSURE_ABSOLUTE (V4L2_CID_PRIVATE_BASE+11)
 ^
In file included from /usr/include/linux/videodev.h:64:0,
         from input_uvc.c:30:
/usr/include/linux/v4l2-controls.h:648:0: note: this is the location of the previous definition
 #define V4L2_CID_EXPOSURE_ABSOLUTE (V4L2_CID_CAMERA_CLASS_BASE+2)
 ^
In file included from v4l2uvc.h:36:0,
         from input_uvc.c:44:
uvcvideo.h:53:0: warning: "V4L2_CID_EXPOSURE_AUTO_PRIORITY" redefined [enabled by default]
 #define V4L2_CID_EXPOSURE_AUTO_PRIORITY (V4L2_CID_PRIVATE_BASE+14)
 ^
In file included from /usr/include/linux/videodev.h:64:0,
         from input_uvc.c:30:
/usr/include/linux/v4l2-controls.h:649:0: note: this is the location of the previous definition
 #define V4L2_CID_EXPOSURE_AUTO_PRIORITY (V4L2_CID_CAMERA_CLASS_BASE+3)
 ^
In file included from v4l2uvc.h:36:0,
         from input_uvc.c:44:
uvcvideo.h:56:0: warning: "V4L2_CID_WHITE_BALANCE_TEMPERATURE" redefined [enabled by default]
 #define V4L2_CID_WHITE_BALANCE_TEMPERATURE (V4L2_CID_PRIVATE_BASE+13)
 ^
In file included from /usr/include/linux/videodev.h:64:0,
         from input_uvc.c:30:
/usr/include/linux/v4l2-controls.h:100:0: note: this is the location of the previous definition
 #define V4L2_CID_WHITE_BALANCE_TEMPERATURE (V4L2_CID_BASE+26)
 ^
input_uvc.c: In function 'input_init':
input_uvc.c:307:3: warning: implicit declaration of function 'input_cmd' [-Wimplicit-function-declaration]
  input_cmd(led, 0);
  ^
make[1]: Leaving directory '/home/root/mjpg-streamer/plugins/input_uvc'
cp plugins/input_uvc/input_uvc.so .
make -C plugins/output_http all
make[1]: Entering directory '/home/root/mjpg-streamer/plugins/output_http'
gcc -c -O2 -DLINUX -D_GNU_SOURCE -Wall -shared -fPIC -o httpd.lo httpd.c
gcc -O2 -DLINUX -D_GNU_SOURCE -Wall -shared -fPIC -o output_http.so output_http.c httpd.lo
make[1]: Leaving directory '/home/root/mjpg-streamer/plugins/output_http'
cp plugins/output_http/output_http.so .

Uruchomienie programu

Do właściwego uruchomienia programu konieczne jest podanie szeregu parametrów (rozdzielczość strumienia, ilość klatek na sekundę) oraz sprecyzowanie pluginów wejścia i wyjścia strumienia wideo:

root@quark0032ae:~/mjpeg-streamer# ./mjpg_streamer -i "./input_uvc.so -f 15 -r 640x480" -o "./output_http.so -w ./www"
MJPG Streamer Version.: 2.0
 i: Using V4L2 device.: /dev/video0
 i: Desired Resolution: 640 x 480
 i: Frames Per Second.: 30
 i: Format............: MJPEG
 o: www-folder-path...: ./www/
 o: HTTP TCP port.....: 8080
 o: username:password.: disabled
 o: commands..........: enabled

Program przerwie pracę (uprzednio zwalniając wszystkie zasoby) w momencie otrzymania SIGTERM (Ctrl+C):

^Csetting signal to stop
 i: cleaning up ressources allocated by input thread
force cancelation of threads and cleanup ressources
 o: cleaning up ressources allocated by server thread #00
done

Strumień wideo można oglądać w przeglądarce (domyślny demonstracyjny kod interfejsu znajduje się w katalogu ./www). W tym celu należy wpisać w pasku adresu IP płyty Intel Galileo (dostęp w sieci lokalnej) i określić numer portu (domyślnie 8080):

2014 12 31 00 42 08

BTW. Proces budowy ze źródeł i konfiguracji MJPEG-Streamer jest identyczna w przypadku Raspberry Pi.

Ostatnia aktualizacja

wtorek 25 październik 2016, 22:41:47

On-line

Odwiedza nas 20 gości oraz 0 użytkowników.

Liczba odwiedzin

3315672
25
25
6376
Jesteś tutaj: Home projekty baza wiedzy intel galileo Streaming Video (mjpeg-streamer)