Elektronika medyczna

 

 

1. Analiza sygnałów biomedycznych (dr hab. Paweł Strumiłło, prof. PŁ)

 

oiz_sygnaly1.pdf (0.8 MB)

oiz_sygnaly2.pdf (0.7 MB)

oiz_sygnaly3.pdf (0.3 MB)

oiz_klasyfikacja4 (0.1 MB)

oiz_kardio5 (2.5 MB)

oiz historia elektrokardiografii (3.8 MB)

 

2. Medyczne bazy danych (dr Piotr Romaniuk)

 

        med_bazy_danych.pps (3 MB)

 

 

3. Przetwarzanie obrazów w medycynie (dr hab. Michał Strzelecki, prof. PŁ)

 

PO_1.pdf (7.6 MB)

PO_2.pdf (4.3 MB)

PO_3.pdf (4.2 MB)

PO_4.pdf (5.7 MB)

PO_5.pdf (7.7 MB)

PO_6.pdf (3.7 MB)

 

4. Systemy diagnostyki medycznej (mgr Paweł Majewski)

 

Lista zagadnień do egzaminu

 

Wyniki zaliczenia z 15 czerwca 2009

Prawidłowe odpowiedzi