Plan zajęć w semestrze zimowym 2012/2013

Poniedziałek

Godziny przyjęć 12.15-13.00, p. 216

Wprowadzenie do współczesnej inżynierii, Elektronika i Telekomunikacja, godz. 10.15-12, p. E1 (część semestru)

Final Project Seminar, Biomedical Engineering, 14.15-15, p. 415

Środa

Godziny przyjęć 11.15-12.00, p. 216

Medical imaging, wykład, Biomedical Engineering, 12-14, p. 113

Piątek

Wprowadzenie do współczesnej inżynierii, Automatyka i Robotyka, godz. 8.15-10, p. E1 (część semestru)

Wprowadzenie do współczesnej inżynierii, Mechatronika, godz. 10.15-12, p. 416 (część semestru)