Lista przedmiotów z materiałami udostępnionymi dla studentów

IFE – Mechanical Engineering

IFE – Biomedical Engineering

OiZ - Elektronika Medyczna

IFE – Pattern Recognition

Dla_studentów
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Studenckie koła naukowe

Studenckie koła naukowe działające w Instytucie Elektroniki:

Studenckie Koło Naukowe Mikroprocesorowych Systemów Autonomicznych (w skrócie SKN MIPSA) powstało 15 października 2004 roku. Od samego początku działała ono przy Zakładzie Elektroniki Medycznej Instytutu Elektroniki Politechniki Łódzkiej. Członkami koła są studenci Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki (WEEIA) PŁ z kierunku Elektronika i Telekomunikacja oraz z pozostałych kierunków studiów. Każdy może realizować u nas swoje pasje i rozwijać zainteresowania.

Koło zostało założone przez grupę ambitnych studentów, realizujących już wcześniej uczelniane projekty, zachęcić innych do współpracy, wspólnego pogłębiania wiedzy i czerpania przyjemności z możliwości kreowania i realizacji nowych pomysłów.

SKN Telin zostało założone 10 stycznia 2014r. Mając już pewien bagaż doświadczeń pierwsi członkowie koła, będący również jego współzałożycielami wyrazili chęć przekazywania cennej wiedzy innym- ucząc się przy tym, bawiąc i co najważniejsze cały czas rozwijając.