Lista przedmiotów z materiałami udostępnionymi dla studentów

IFE – Mechanical Engineering

IFE – Biomedical Engineering

OiZ - Elektronika Medyczna

IFE – Pattern Recognition

Dla_studentów

Seminarium instytutu

czwartek, 17 stycznia 2019, godz. 8.30, sala 415

dr inż. Marcin Kociołek

Kierunkowa analiza obrazów

SEMINARIUM OBOWIĄZKOWE DLA PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH I DOKTORANTÓW!

Seminarium robocze partnerów projektu „Sound of Vision” w Instytucie Elektroniki PŁ.
Środa, 14.10.2015 11:26

W dniach 21-25 września 2015 odbyło się w Instytucie Elektroniki drugie seminarium robocze partnerów projektu „Sound of Vision” rozpoczętego w styczniu 2015 r. Ten trzyletni projekt badawczy jest realizowany w ramach europejskiego programu Horyzont 2020. Celem grantu jest projekt, budowa i testy systemów substytucji sensorycznej dla niewidomych z zastosowaniem dźwięków przestrzennych i bodźców haptycznych. Systemy takie umożliwią lepszą orientacje przestrzenną i bezpieczniejsze poruszanie się osobom niewidomym.
Partnerzy projektu (z Islandii, Rumunii, Włoch, Węgier i Polski) referowali postępy w realizacji zadań projektu oraz planowali kolejne prace badawcze. W spotkaniu wzięło udział 30 uczestników w tym 25 z zagranicy. Warto zaznaczyć, że projekt ten jest pierwszym grantem programu Horyzont 2020 realizowanym w Politechnice Łódzkiej. Kierownikiem projektu w Instytucie Elektroniki jest prof. Paweł Strumiłło.

 

GOŚCIMY

Naszą witrynę przegląda teraz 17 gości