Lista przedmiotów z materiałami udostępnionymi dla studentów

IFE – Mechanical Engineering

IFE – Biomedical Engineering

OiZ - Elektronika Medyczna

IFE – Pattern Recognition

Dla_studentów
Nowy grant NCN w Instytucie Elektroniki
Poniedziałek, 21.03.2016 09:30

W Instytucie Elektroniki odbyło się inauguracyjne zebranie wykonawców dwuletniego grantu badawczego pt. „Interaktywna sonifikacja obrazów z przeznaczeniem dla osób niewidomych”. Grant jest finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach programu OPUS 9.

Kierownikiem projektu jest prof. Paweł Strumiłło. W projekcie uczestniczą nasi adiunkci dr Michał Bujacz, dr Piotr Skulimowski oraz dr Andrzej Radecki z Instytutu Automatyki PŁ. W prace badawcze projektu jest włączona również trójka studentów II stopnia studiów na kierunku Elektronika i Telekomunikacja, którym przyznano stypendia badawcze.

Projekt jest ukierunkowany na poszerzenie i zdobycie nowej wiedzy o prezentacji scen wizualnych osobom niewidomym z wykorzystaniem zmysłów dotyku i słuchu. Opracowany zostanie zestaw programów do tzw. interaktywnej sonifikacji obrazów, m.in. zdjęć, map, rysunków i obrazów.