Lista przedmiotów z materiałami udostępnionymi dla studentów

IFE – Mechanical Engineering

IFE – Biomedical Engineering

OiZ - Elektronika Medyczna

IFE – Pattern Recognition

Dla_studentów
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Interaktywna sonifikacja obrazów z przeznaczeniem dla osób niewidomych

Głównym celem badań jest porównanie i weryfikacja algorytmów interaktywnej sonifikacji obrazów przez osoby niewidome. Badania mają wskazać algorytmy pozwalające na możliwie jednoznaczną i szybką interpretację obrazów eksplorowanych przez niewidomego dotykiem.

Jedną z podstawowych barier napotykanych przez osoby niewidome jest dostęp do informacji graficznej, m.in. zdjęć, map, rysunków i obrazów. Istnieje potrzeba opracowania skutecznych metod przetwarzania informacji wizualnej na sygnały sensoryczne dostępne dla osób niewidomych. Niniejszy projekt jest ukierunkowany na poszerzenie i zdobycie nowej wiedzy w zakresie prezentacji scen wizualnych osobom niewidomym z wykorzystaniem zmysłów dotyku i słuchu. Hipoteza badawcza projektu jest następująca: możliwe jest opracowanie sterowanych gestami dotykowymi schematów udźwiękowienia pozwalających niewidomemu użytkownikowi na poprawną interpretację obrazu wyświetlanego na ekranie dotykowym.

Kierownik: prof. p. Strumiłło

Lata: 2016 – 2018

Rodzaj projektu: NCN OPUS 9

Najważniejsze publikacje, które powstały w wyniku realizacji projektu:

 1. Radecki A., Bujacz M., Skulimowski P., Strumillo P.,
  Interactive Sonification of Color Images on Mobile Devices for Blind Persons – Preliminary Concepts and First Tests,
  Interactive Sonification Workshop (ISon 2016) December 15-16th 2016 CITEC, Bielefeld University, Germany
 2. Skulimowski P., Owczarek M., Radecki A., Bujacz M., Strumillo P.,
  Interactive Sonification of the U-Disparity Maps of 3D Scenes,
  Interactive Sonification Workshop (ISon 2016) December 15-16th 2016 CITEC, Bielefeld University, Germany
 3. Borowiecka I., Skulimowski P., Bujacz M., Radecki A., Strumiłło P.,
  Interaktywna sonifikacja obrazów dla niewidomych – badania pilotażowe,
  Przegląd Elektrotechniczny, Wydawnictwo SIGMA-NOT, t. 9, str. 98-101, 2016.
 4. Radecki A., Bujacz M., Skulimowski P., Strumiłło P.,
  Interactive Sonification of Images on Mobile Devices for the Visually Impaired,
  21st IEEE Conference on Signal Processing - Algorithms, Architectures, Arrangements, and Application (SPA 2017) September 20-22nd 2017, Poznań.

Strona projektu: eletel.p.lodz.pl/programy/ison