Lista przedmiotów z materiałami udostępnionymi dla studentów

IFE – Mechanical Engineering

IFE – Biomedical Engineering

OiZ - Elektronika Medyczna

IFE – Pattern Recognition

Dla_studentów
Interaktywna sonifikacja obrazów z przeznaczeniem dla osób niewidomych Drukuj

Głównym celem badań jest porównanie i weryfikacja algorytmów interaktywnej sonifikacji obrazów przez osoby niewidome. Badania mają wskazać algorytmy pozwalające na możliwie jednoznaczną i szybką interpretację obrazów eksplorowanych przez niewidomego dotykiem.

Jedną z podstawowych barier napotykanych przez osoby niewidome jest dostęp do informacji graficznej, m.in. zdjęć, map, rysunków i obrazów. Istnieje potrzeba opracowania skutecznych metod przetwarzania informacji wizualnej na sygnały sensoryczne dostępne dla osób niewidomych. Niniejszy projekt jest ukierunkowany na poszerzenie i zdobycie nowej wiedzy w zakresie prezentacji scen wizualnych osobom niewidomym z wykorzystaniem zmysłów dotyku i słuchu. Hipoteza badawcza projektu jest następująca: możliwe jest opracowanie sterowanych gestami dotykowymi schematów udźwiękowienia pozwalających niewidomemu użytkownikowi na poprawną interpretację obrazu wyświetlanego na ekranie dotykowym.

Kierownik: prof. p. Strumiłło

Lata: 2016 – 2017

Rodzaj projektu: NCN OPUS 9

Najważniejsze publikacje, które powstały w wyniku realizacji projektu: