Lista przedmiotów z materiałami udostępnionymi dla studentów

IFE – Mechanical Engineering

IFE – Biomedical Engineering

OiZ - Elektronika Medyczna

IFE – Pattern Recognition

Dla_studentów
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Drukuj

Rozwój numerycznych metod modelowania oraz oceny perfuzji nerek z użyciem obrazowania rezonansu magnetycznego

Celem projektu jest opracowanie udoskonalonych metod szacowania parametrów perfuzji nerek na podstawie obrazów rezonansu magnetycznego oraz narzędzi do ich obiektywnej, ilościowej walidacji.

Przedmiotem badań w projekcie jest perfuzja nerki - jednego z najistotniejszych organów ciała z uwagi na jego kluczową rolę w regulacji różnorodnych funkcji organizmu. Jedną z dostępnych metod oceny wydolności nerek jest wizualizacja i szacowanie perfuzji nerkowej z użyciem obrazowania magnetyczno-rezonansowego (MR). Analiza aktualnego stanu wiedzy w zakresie przetwarzania obrazów MR zależnych od perfuzji ujawnia brak ustandaryzowanej metodologii wyznaczania jej parametrów. Definiuje się szereg farmakokinetycznych modeli perfuzji nerek, jednakże wyniki obliczeń dokonywanych na ich podstawie prowadzą często do całkiem odmiennych ocen wydolności tego organu. Proponowane rozwiązania mają charakter wstępny i cząstkowy. Stąd celem projektu jest opracowanie udoskonalonych metod szacowania parametrów perfuzji nerek na podstawie obrazów rezonansu magnetycznego oraz narzędzi do ich obiektywnej, ilościowej walidacji. Zakłada się, że utworzony na potrzeby walidacji symulator obrazowania rezonansu magnetycznego dla sekwencji zależnych od perfuzji (takich jak DCE-MRI oraz ASL) pozwoli określić granice stosowalności oraz dokładność pomiarów dokonywanych na podstawie opracowanych metod. Hipoteza badawcza odnosi się do konkretnych metod przetwarzania obrazów, których efektywność wykazano we wcześniejszych pracach autorów, a których użycie w kontekście obrazowania perfuzji jak dotąd nie odnotowano. Mianowicie planuje się udowodnić, że połączenie metod analizy tekstury, uczenia maszynowego, modeli deformowalnych oraz lokalnej aproksymacji wielomianowej pozwoli na bardziej dokładne, uwiarygodnione i powtarzalne oszacowania parametrów perfuzji na podstawie obrazów rezonansu magnetycznego.

Kierownik dr inż. A. J. Klepaczko

Lata: 2015 – 2019

Rodzaj projektu: NCN-OG, NCN OPUS; badania podstawowe

Najważniejsze publikacje, które powstały w wyniku realizacji projektu:

  1. Klepaczko Artur, Szczypinski Piotr, Strzelecki Michał, Stefanczyk Ludomir: Simulation of phase contrast angiography for renal arterial models. BIOMEDICAL ENGINEERING ONLINE, 2018, vol. 17, nr 41.
  2. Klepaczko Artur, Szczypinski Piotr, Eikefjord Eli, Rorvik J., Lundervold Arvid: Estimating glomerular filtration rate of the kidney based on texture analysis of DCE-MRI images. MAGNETIC RESONANCE MATERIALS IN PHYSICS BIOLOGY AND MEDICINE, 2017, rocznik 30, nr 1, s. 388-389.
  3. Klepaczko Artur, Szczypinski Piotr, Strzelecki Michał, Stefanczyk Ludomir: Towards simulation of 3D Phase Contrast imaging of kidney vasculatures. MAGNETIC RESONANCE MATERIALS IN PHYSICS BIOLOGY AND MEDICINE, 2017, rocznik 30, nr 1, s. 521-522.
  4. Klepaczko Artur, Szczypinski Piotr, Deistung Andreas, Reichenbach J., Materka Andrzej: Simulation of MR angiography imaging for validation of cerebral arteries segmentation algorithms. COMPUTER METHODS AND PROGRAMS IN BIOMEDICINE, 2016, rocznik 137.


Rys. 1. Zagadnienia badawcze projektu oraz proponowane metody rozwiązań.

 

Rys. 2. Przykładowe obrazy DCE-MRI oraz wynik wstępnej segmentacji nerek.