Lista przedmiotów z materiałami udostępnionymi dla studentów

IFE – Mechanical Engineering

IFE – Biomedical Engineering

OiZ - Elektronika Medyczna

IFE – Pattern Recognition

Dla_studentów
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Sound of Vision: dźwiękowe i dotykowe odwzorowanie obrazów otoczenia

Celem badań jest opracowanie osobistego systemu elektronicznego umożliwiającego osobie niewidomej orientację przestrzenną i samodzielne poruszanie się (www.soundofvision.net).

W projekcie „Sound of Vision” zostanie zaprojektowany i wykonany unikatowy system elektroniczny do słuchowego i dotykowego „obrazowania” otoczenia osobom niewidomym. Niewizualna prezentacja będzie budowana, aktualizowana i prezentowana sobie niewidomej w sposób ciągły i w czasie rzeczywistym. System ten będzie służył niewidomym jako elektroniczny asystent i przewodnik (wewnątrz i na zewnątrz budynków) ostrzegający o przeszkodach i opisujący otoczenie.

Zespół: prof. P. K. Strumiłło – kierownik; dr inż. Przemysław Brański; dr inż. M. Bujacz; dr inż. Paweł Poryzała, dr inż. Dariusz Rzeszotarski; dr inż. Piotr Skulimowski; mgr inż. Mateusz Owczarek, inż. Maciej Janeczek; inż. Katarzyna Sprawka

Lata: 2015 – 2017

Rodzaj projektu: H.2020, Proj. europejski - Horyzont 2020; badania rozwojowe

Najważniejsze publikacje, które powstały w wyniku realizacji projektu:

  1. Mateusz Owczarek , Piotr Skulimowski, Pawel Strumillo, Sound of Vision – 3D Scene Reconstruction from Stereo Vision in an Electronic Travel Aid for the Visually Impaired, In book: Computers Helping People with Special Needs, vol. 9759, pp. 35-42, June 2016,  DOI: 10.1007/978-3-319-41267-2_6
  2. Michal Bujacz, Karol Kropidlowski, Gabriel Ivanica, Alin Moldoveanu, Charalampos Saitis, Adam Csapo, György Wersenyi, Simone Spagnol, Omar I. Johannesson, Runar Unnthorsson, Mikolai Rotnicki, Piotr Witek,  Sound of Vision - Spatial Audio Output and Sonification Approaches In book: Computers Helping People with Special Needs, vol. 9759, pp. 202-209, June 2016, DOI: 10.1007/978-3-319-41267-2_28
  3. Barański P., Strumiłło P. (2015) Emphatic trials of a teleassistance system for the visually im-paired, Journal of Medical Imaging and Health Informatics, vol. 5, no. 8, pp. 1640-1651, doi:10.1166/jmihi.2015.1621, (IF=0,503)
  4. Skulimowski P., Strumiłło P. (2015) Verification of visual odometry algorithms with an OpenGL-based software tool, Journal of Electronic Imaging, vol. 24, no. 3, 033003, doi:10.1117/1.JEI.24.3.033003, (IF=0,67)
  5. Owczarek M., Barański P., Strumiłło P., (2015) Pedestrian tracking in video sequences: a particle filtering approach, Proceedings of the 2015 Federated Conference on Computer Science and Information Systems, M. Ganzha, L. Maciaszek, M. Paprzycki (eds). ACSIS, Vol. 5, pages 875–881, DOI: http://dx.doi.org/10.15439/2015F158