Lista przedmiotów z materiałami udostępnionymi dla studentów

IFE – Mechanical Engineering

IFE – Biomedical Engineering

OiZ - Elektronika Medyczna

IFE – Pattern Recognition

Dla_studentów
Egzaminy dyplomowe - przydatne informacje
Procedura dyplomowania

Obsługą wszelkich formalności związanych z pracami dyplomowymi realizowanymi
w Instytucie Elektroniki PŁ zajmuje się p. Anna Janisz*:
pokój 306, III piętro, budynek B-9 "Lodex" (ul. Wólczańska 211/215),
tel. 42 631 26 44, godz. 9.00-15.00,
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Dokumenty do wypełnienia przez promotora pracy dyplomowej i recenzenta

 

I. Przed złożeniem dokumentów na egzamin dyplomowy należy:

1. pobrać okładkę z logo Instytutu, która posłuży do oprawy wydrukowanej pracy,

2. wydrukować i oprawić 1 egzemplarz pracy. Promotor może zażyczyć sobie dodatkowy egzemplarz, który należy wówczas wydrukować i również oprawić.

a) Egzemplarz pracy powinien zawierać:

  • stronę tytułową - w języku polskim lub angielskim w zależności od języka pracy,
  • jednostronicowe streszczenia ze słowami kluczowymi w języku polskim i angielskim – umieszczone na początku pracy,
  • streszczenia pracy powinny być również wysłane w wersji elektronicznej na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

b) Wymagania techniczne dotyczące pracy:

  • druk dwustronny,
  • oprawa - miękka, twardy grzbiet, okładka otrzymana z Instytutu (pk. 306).

Niespełnienie w/w wymagań spowoduje nieprzyjęcie dysertacji.


II. Dokumenty, które należy złożyć wraz z pracą:

1. Podpisane przez promotora podanie o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego generowane z panelu dyplomanta oraz deklarację lub odmowę udziału dyplomanta w badaniach losów zawodowych absolwentów - aby wydrukować ten dokument, należy wcześniej zarejestrować się na stronie www.absolwenci.p.lodz.pl

2. Trzy oświadczenia:

  • o zaznajomieniu z zasadami dotyczącymi kontroli oryginalności pracy dyplomowej w Jednolitym Systemie Antyplagitowym,
  • samodzielności wykonania pracy,
  • o zgodności wersji elektronicznej i papierowej pracy dyplomowej.

3. Raport ogólny z badania JSA oraz Protokół kontroli oryginalności pracy (załącznik nr 4) przygotowane i podpisane przez promotora pracy.

4. Fotografie czarno-białe o wymiarach 4,5 x 6,5 cm bez ramki, w stroju formalnym (Panie: jasna bluzka bez wzorów + marynarka; Panowie: jasna koszula bez wzorów + krawat + marynarka), trwale podpisane na odwrocie imieniem, nazwiskiem i numerem albumu:

  • do dyplomu i odpisów wyłącznie w języku polskim – 4 szt. (studenci IFE 5 szt.);
  • w przypadku dodatkowego odpisu w języku angielskim - dodatkowo 1 szt.

5. Karta obiegowa - wypełniona i podpisana. Kartę pobiera się z WebDziekanatu po zalogowaniu się.


III. Dodatkowe informacje:

1. Student składający prośbę o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego powinien dodatkowo upewnić się czy nie zalega z jakimikolwiek opłatami w stosunku do uczelni (np. za płatne powarzanie semestru dyplomowego).

2. Na egzaminie dyplomowym student powinien mieć przy sobie legitymację studencką, którą w przypadku studiów II stopnia zobowiązany jest przekazać przewodniczącemu komisji egzaminacyjnej po zakończonym egzaminie.

3. Studenci IFE – przed egzaminem dyplomowym należy KONIECZNIE zapoznać się z zasadami zamieszczonymi w załącznikach na stronie ife.p.lodz.pl, właściwymi dla danego kierunku studiów.


*) w razie nieobecności prosimy o kontakt z sekretariatem Instytutu - p. Aleksandra Sibińska, pok. 307, tel. 42 631 26 26, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.