Lista przedmiotów z materiałami udostępnionymi dla studentów

IFE – Mechanical Engineering

IFE – Biomedical Engineering

OiZ - Elektronika Medyczna

IFE – Pattern Recognition

Dla_studentów
Program Rozwoju Kompetencji w Politechnice Łódzkiej w obszarze ICT
Poniedziałek, 06.06.2016 07:39

W Instytucie Elektroniki rozpoczęła się realizacja pierwszej edycji projektu „Program Rozwoju Kompetencji w Politechnice Łódzkiej w obszarze ICT”.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji studentów Politechniki Łódzkiej dwóch ostatnich semestrów studiów I i II stopnia na kierunkach: Informatyka, Elektronika i Telekomunikacja, Mechatronika oraz Fizyka Techniczna z Wydziałów EEIA oraz FTIMS. Projekt jest realizowany w latach 2016 – 2019 i obejmie grupę docelową 246 studentów (3 edycje po 82 beneficjentów).

W ramach projektu odbędą się warsztaty i projekty zespołowe w firmach branży ICT, wizyty studyjne w firmach branży mechatronicznej i ICT, certyfikowane szkolenia zawodowe i językowe, a także warsztaty Design Thinking.

Uczestnicy projektu podniosą kompetencje zawodowe, komunikacyjne i umiejętności pracy w grupie oraz poprawią znajomość języków obcych. Projekt zwiększy szanse absolwentów na podjęcie pracy odpowiadającej ich wykształceniu.