Lista przedmiotów z materiałami udostępnionymi dla studentów

IFE – Mechanical Engineering

IFE – Biomedical Engineering

OiZ - Elektronika Medyczna

IFE – Pattern Recognition

Dla_studentów
Procedura dyplomowania

Obsługą wszelkich formalności związanych z pracami dyplomowymi realizowanymi
w Instytucie Elektroniki PŁ zajmuje się p. Anna Janisz*:
pokój 306, III piętro, budynek B-9 "Lodex" (ul. Wólczańska 211/215),
tel. 42 631 26 44, godz. 9.00-15.00,
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Dokumenty do wypełnienia przez promotora pracy dyplomowej i recenzenta

 

I. Przed złożeniem dokumentów na egzamin dyplomowy należy:

1. pobrać 3 sztuki pierwszej strony okładki z logo Instytutu, które posłużą do oprawy wydrukowanych prac,

2. wydrukować i oprawić 3 egzemplarze pracy,

a) Każdy egzemplarz pracy powinien zawierać:

 • stronę tytułową - w języku polskim lub angielskim w zależności od języka pracy,
 • jednostronicowe streszczenia w języku polskim i angielskim – umieszczone na początku pracy,
 • wklejoną na końcu pracy kopertę z płytą CD/DVD zawierającą elektroniczną wersję pracy w pliku pdf umożliwiającym wyszukiwanie słów w jego treści. Nazwa pliku powinna mieć postać NumerAlbumu_Imię_Nazwisko_mgr (lub _inz zależnie od rodzaju pracy dyplomowej) i powinna być umieszczona czytelnie na płycie.

b) Wymagania techniczne dotyczące pracy:

 • druk dwustronny,
 • oprawa - twardy grzbiet, pierwsza strona okładki otrzymana z Instytutu.

Niespełnienie w/w wymagań spowoduje nieprzyjęcie dysertacji.

 

II. Dokumenty, które należy złożyć wraz z pracą:

1. podanie o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego (zawiera także deklarację lub odmowę udziału dyplomanta w badaniach losów zawodowych absolwentów) - aby wydrukować ten dokument, należy wcześniej zarejestrować się na stronie www.absolwenci.p.lodz.pl

2. dwa oświadczenia związane z obowiązującą w PŁ procedurą kontroli samodzielności wykonania i oryginalności pracy dyplomowej - wypełnione i podpisane,

3. potwierdzenie wniesienia opłaty za dyplom:

a) 60 zł za:

 • dyplom w języku polskim,
 • 2 odpisy dyplomu w języku polskim,
 • 1 suplement w języku polskim,
 • 1 suplement w języku angielskim;

b) 100 zł za komplet dokumentów jak wyżej oraz dodatkowo odpis dyplomu w języku angielskim (na podaniu o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego musi być zaznaczona prośba o wydanie odpisu w języku angielskim).

Studenci spoza IFE - wpłaty należy dokonać na indywidualne konto studenckie (z WebDziekanatu).

Studenci IFE - wpłaty należy dokonać na konto PŁ Pekao SA 25 1240 3028 1111 0000 2822 2228 (w tytule przelewu należy wpisać: swój nr albumu, WEEIA, DYPLOM).

4. fotografie czarno-białe o wymiarach 4,5 x 6,5 cm bez ramki, w stroju formalnym (Panie: jasna bluzka bez wzorów + marynarka; Panowie: jasna koszula bez wzorów + krawat + marynarka), trwale podpisane na odwrocie imieniem, nazwiskiem i numerem albumu:

 • do dyplomu i odpisów wyłącznie w języku polskim – 4 szt. (studenci IFE 5 szt.);
 • w przypadku dodatkowego odpisu w języku angielskim - dodatkowo 1 szt.

5. karta obiegowa - wypełniona i podpisana.


III. Dodatkowe informacje:

1. Student składający prośbę o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego powinien dodatkowo upewnić się czy nie zalega z jakimikolwiek opłatami w stosunku do uczelni (np. za płatne powarzanie semestru dyplomowego).

2. Na egzaminie dyplomowym student powinien mieć przy sobie legitymację studencką, którą w przypadku studiów II stopnia zobowiązany jest przekazać przewodniczącemu komisji egzaminacyjnej po zakończonym egzaminie.


*) w razie nieobecności prosimy o kontakt z sekretariatem Instytutu - p. Aleksandra Sibińska, pok. 307, tel. 42 631 26 26, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.