Lista przedmiotów z materiałami udostępnionymi dla studentów

IFE – Mechanical Engineering

IFE – Biomedical Engineering

OiZ - Elektronika Medyczna

IFE – Pattern Recognition

Dla_studentów
Procedura dyplomowania

Obsługą wszelkich formalności związanych z pracami dyplomowymi realizowanymi
w Instytucie Elektroniki PŁ zajmuje się p. Krystyna Wajand:
pokój 307, III piętro, budynek B-9 "Lodex" (ul. Wólczańska 211/215),
tel. 42 631 26 16, godz. 9.00-15.00.

 

I. Przed złożeniem dokumentów na egzamin dyplomowy należy:

1. pobrać 3 sztuki pierwszej strony okładki z logo Instytutu, które posłużą do oprawy wydrukowanych prac,

2. wydrukować i oprawić 3 egzemplarze pracy,

a) Każdy egzemplarz pracy powinien zawierać:

  • stronę tytułową - w języku polskim lub angielskim w zależności od języka pracy,
  • jednostronicowe streszczenia w języku polskim i angielskim – umieszczone na początku pracy,
  • wklejoną na końcu pracy kopertę z płytą CD/DVD zawierającą elektroniczną wersję pracy w pliku pdf umożliwiającym wyszukiwanie słów w jego treści. Nazwa pliku powinna mieć postać NumerAlbumu_Imię_Nazwisko_mgr (lub _inz zależnie od rodzaju pracy dyplomowej) i powinna być umieszczona czytelnie na płycie.

b) Wymagania techniczne dotyczące pracy:

  • druk dwustronny,
  • oprawa - twardy grzbiet, pierwsza strona okładki otrzymana z Instytutu.

Niespełnienie w/w wymagań spowoduje nieprzyjęcie dysertacji.

3. pobrać i wypełnić kartę obiegową.

 

II. Dokumenty, które należy złożyć wraz z pracą:

1. prośba o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego podpisana przez opiekuna pracy (zawiera także deklarację lub odmowę udziału dyplomanta w badaniach losów zawodowych absolwentów) - aby wydrukować ten dokument, należy wcześniej zarejestrować się na stronie www.absolwenci.p.lodz.pl

2. trzy oświadczenia związane z obowiązującą w PŁ procedurą kontroli samodzielności wykonania i oryginalności pracy dyplomowej - do wypełnienia na miejscu,

3. potwierdzenie wpłaty za wydanie dyplomu (wpłaty należy dokonać na indywidualne konto studenckie),

4. cztery czarno-białe zdjęcia (5 zdjęć w przypadku prośby o wydanie dyplomu również w języku angielskim) w stroju galowym w formacie 4,5 x 6,5 cm, trwale podpisane na odwrocie imieniem, nazwiskiem i numerem albumu,

5. wypełnioną kartę obiegową.


III. Dodatkowe informacje:

1. Student składający prośbę o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego powinien dodatkowo upewnić się czy nie zalega z jakimikolwiek opłatami w stosunku do uczelni (np. za płatne powarzanie semestru dyplomowego).

2. Na egzaminie dyplomowym student powinien mieć przy sobie legitymację studencką, którą w przypadku studiów II stopnia zobowiązany jest przekazać przewodniczącemu komisji egzaminacyjnej po zakończonym egzaminie.