Lista przedmiotów z materiałami udostępnionymi dla studentów

IFE – Mechanical Engineering

IFE – Biomedical Engineering

OiZ - Elektronika Medyczna

IFE – Pattern Recognition

Dla_studentów
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Egzaminy dyplomowe - przydatne informacje
Procedura dyplomowania PDF Drukuj

Obsługa formalności związanych z pracami dyplomowymi realizowanymi
w Instytucie Elektroniki PŁ:
pokój 306, III piętro, budynek B-9 (al. Politechniki 10),
tel. 42 631 26 44, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. *)

I. Przed złożeniem dokumentów na egzamin dyplomowy:

Student wykonuje czynności związane z pracą dyplomową poprzez aplikację Panel dyplomanta w portalu VirTUL. W celu uruchomienia Panelu dyplomanta promotor pracy zgłasza na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. następujące informacje:

 • imię i nazwisko studenta,
 • zatwierdzony temat pracy dyplomowej w języku polskim i angielskim,
 • nr albumu,
 • oraz propozycję Recenzenta pracy.

Po uruchomieniu procesu gromadzenia dokumentów dotyczących pracy dyplomowej, student oraz promotor otrzymują wiadomość na adres poczty elektronicznej w uczelnianym systemie poczty SPE zawierającą link prowadzący do Panelu dyplomanta.

W Panelu dyplomanta, student umieszcza pracę dyplomową w wersji elektronicznej w celu jej sprawdzenia i oceny przez promotora. Wersja elektroniczna pracy może składać się z kilku plików, przy czym rozmiar pojedynczego pliku nie może przekroczyć 20 MB, a łączny rozmiar zestawu plików nie może przekroczyć 700 MB. Podlegająca sprawdzeniu przez Jednolity System Antyplagiatowy (JSA) elektroniczna wersja pracy, musi być przygotowana w postaci edytowalnej i nieskompresowanej, w jednym z następujących formatów: *.doc; *.docx; *.rtf; *.txt; *.odt; *.pdf. Pliki zawierające treść podstawową pracy, muszą być jednoznacznie wyróżnione poprzez umieszczenie w ich nazwie frazy: „tresc_pracy” i nie mogą przekroczyć łącznie 60 MB. Ponadto student przygotowuje zestaw słów kluczowych (maksymalnie 5 słów) oraz streszczenia pracy w języku polskim i w języku angielskim (maksymalnie do 2000 znaków każde).
W Panelu dyplomanta, student zapoznaje się i zatwierdza treść oświadczenia do Procedury antyplagiatowej prac dyplomowych w Politechnice Łódzkiej.

następnie należy:

1. pobrać okładkę z logo Instytutu, która posłuży do oprawy wydrukowanej pracy (gotowe okładki można pobrać w pok. 306),

2. wydrukować i oprawić 1 egzemplarz pracy. Promotor może zażyczyć sobie dodatkowy egzemplarz, który należy wówczas wydrukować i również oprawić.

a) Wymagania techniczne dotyczące pracy:

Niespełnienie w/w wymagań spowoduje nieprzyjęcie dysertacji.

II. Dokumenty, które należy złożyć wraz z pracą w jednostce dyplomującej:

1. Wniosek o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego generowany z Panelu dyplomanta, podpisane przez dyplomanta

2. Deklarację lub odmowę udziału dyplomanta dobrowolnym w badaniu losów zawodowych absolwentów - aby wydrukować ten dokument, należy wcześniej zarejestrować się na stronie https://biurokarier.p.lodz.pl/studenci-absolwenci/losy-zawodowe-absolwentow

3. Oświadczenie samodzielności wykonania i oryginalności pracy dyplomowej (generowane z Panelu dyplomanta):

  4. Raport ogólny z badania JSA (generowany z Panelu dyplomanta) oraz Opinię dotyczącą oryginalności pracy dyplomowej przygotowane i podpisane przez Promotora pracy.

  5. Kartę obiegową (Potwierdzenie uregulowania zobowiązań wobec Uczelni) - wypełnioną i podpisaną. Kartę pobiera się z WebDziekanatu po zalogowaniu się (wydruk dokumentu z Generatora podań).

  Uwaga

  Dokumenty nie zostaną przyjęte i egzamin nie będzie wyznaczony jeżeli dyplomant ma braki ocen lub zaliczeń w systemie.

  Wszystkie dokumenty należy złożyć w jednostce dyplomującej (Instytut Elektroniki - pokój 306, III piętro, budynek B-9 lub w sekretariacie Instytutu, w razie nieobecności pracownika).
  STUDENCI IFE — przed złożeniem kompletu dokumentów udają się w pierwszej kolejności do Biura ds. Studenckich IFE.

  Co to oznacza termin "złożenie pracy dyplomowej".

  III. Dodatkowe informacje:

  1. Student składający prośbę o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego powinien dodatkowo upewnić się czy nie zalega z jakimikolwiek opłatami w stosunku do uczelni (np. za płatne powarzanie semestru dyplomowego) oraz czy wszystkie oceny i zaliczenia z przedmiotów oraz pracy dyplomowej zostały wpisane do systemu.

  2. Na egzaminie dyplomowym student powinien mieć przy sobie legitymację studencką, którą w przypadku studiów II stopnia zobowiązany jest przekazać przewodniczącemu komisji egzaminacyjnej po zakończonym egzaminie.

  3. Studenci IFE – przed egzaminem dyplomowym należy KONIECZNIE zapoznać się z zasadami zamieszczonymi w załącznikach na stronie ife.p.lodz.pl, właściwymi dla danego kierunku studiów.


  IV. Odbiór dyplomów

  Dyplomy oraz suplementy wydaje Sekcja Dyplomów Politechniki Łódzkiej, ul. Radwańska 29, tel. 42 631 20 91, w terminie 30 dni od daty egzaminu dyplomowego.

  ________________________________________________

  *) w razie nieobecności prosimy o kontakt z sekretariatem Instytutu - p. Aleksandra Sibińska, pok. 307, tel. 42 631 26 26, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.