Lista przedmiotów z materiałami udostępnionymi dla studentów

IFE – Mechanical Engineering

IFE – Biomedical Engineering

OiZ - Elektronika Medyczna

IFE – Pattern Recognition

Dla_studentów
Rudesheim 2016
Czwartek, 27.10.2016 10:46

W dniach 19-24 września w miejscowości Rudesheim nad Renem w Niemczech, odbyła się szkoła letnia dotycząca zastosowań odpornych metod statystycznych (ang. robust statistics) w cyfrowym przetwarzaniu sygnałów. Przedstawiono następujące wykłady:

  • „Robust Norms in Sparse Representations and Compressed Sensing“, Gonzalo Arce, University of Delaware, Newark, Delaware, USA
  • „Robust and Scalable Bootstrap for Large Scale Data Analysis“, Visa Koivunen, Aalto University, Helsinki, Finland
  • „Regularized M-estimators of the Covariance Matrix“, Esa Ollila, Aalto University, Helsinki, Finland
  • „Robust Estimation, Random Matrix Theory and Applications to Signal Processing“, Frédéric Pascal, École Supérieure d’Électricité, Gif-sur-Yvette, France
  • „Robust Signal Processing for Dependent Data with Applications in Biomedical Signal Processing“, Abdelhak Zoubir and Michael Muma, Technische Universität Darmstadt, Darmstadt, Germany.

Szkolenie organizowane przez uczelnię Technische Universität Darmstadt miało charakter konferencji, podczas której uczestnicy mieli okazję przedstawić postery dotyczące prowadzonych prac badawczych. Przedstawione zagadnienia dotyczyły zastosowania metod statystycznych w cyfrowym przetwarzaniu sygnałów. W konferencji wzięło udział ponad dwudziestu pięciu doktorantów oraz pracowników naukowych z całego świata, a mgr inż. Bartosz Kopczyński z IE zaprezentował poster “Applicability of Computer Vision Algorithms for Quantitative Assessment of Videolaryngostroboscopic Images”.