Lista przedmiotów z materiałami udostępnionymi dla studentów

IFE – Mechanical Engineering

IFE – Biomedical Engineering

OiZ - Elektronika Medyczna

IFE – Pattern Recognition

Dla_studentów
SPA 2016
Poniedziałek, 28.11.2016 09:29

W dniach 21-23 września br. odbyła się Poznaniu 20. międzynarodowa konferencja Signal Processing Algorithms, Architectures, Arrangements, and Applications - SPA 2016. Konferencja jest organizowana corocznie przez Oddziały Circuits and Systems oraz Signal Processing Polskiej Sekcji IEEE. Zakres tematyczny konferencji jest bardzo szeroki i obejmuje m.in. przetwarzanie i analizę sygnałów oraz obrazów, interfejsy człowiek-komputer, biometrię, metody i systemy wspomagania diagnostyki medycznej, rozwój i zastosowania platform mobilnych. Podczas tegorocznej edycji konferencji zaprezentowano ok. 60 referatów oraz trzy wykłady zaproszone. Znaczący udział w konferencji mieli przedstawiciele Instytutu Elektroniki – wygłosili łącznie 6 referatów podczas sesji Biomedical Applications 1 i 2. Komitet naukowy konferencji SPA wyróżnił pracę „Evaluating an algorithm for 3D reconstruction of blood vessels for further simulations of hemodynamic in human artery branches” (autorzy: A. Polańczyk – Katedra Inżynierii Środowiska, T. Woźniak, M. Strzelecki - IE, Wojciech Szubert, Ludomir Stefańczyk – Zakład Diagnostyki Obrazowej UM w Łodzi) nagrodą The Paper Award w obszarze aplikacji biomedycznych.