Lista przedmiotów z materiałami udostępnionymi dla studentów

IFE – Mechanical Engineering

IFE – Biomedical Engineering

OiZ - Elektronika Medyczna

IFE – Pattern Recognition

Dla_studentów
Druga edycja projektu „Program Rozwoju Kompetencji w Politechnice Łódzkiej w obszarze ICT”
Środa, 18.01.2017 13:04

Studentów kończących 5 semestr kierunku „Elektronika i Telekomunikacja” gorąco zachęcamy do wzięcia udziału w drugiej edycji projektu „Program Rozwoju Kompetencji w Politechnice Łódzkiej w obszarze ICT”, do której rekrutacja właśnie się rozpoczęła.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji studentów Politechniki Łódzkiej dwóch ostatnich semestrów studiów I i II stopnia na kierunkach: Informatyka, Elektronika i Telekomunikacja, Mechatronika oraz Fizyka Techniczna z Wydziałów EEIA oraz FTIMS. Projekt jest realizowany w latach 2016 – 2019 i obejmie grupę docelową 246 studentów (3 edycje po 82 beneficjentów).

Uczestnicy projektu realizują projekty zespołowe oraz warsztaty w firmach branży ICT, wizyty studyjne w firmach branży mechatronicznej i ICT, certyfikowane szkolenia zawodowe i językowe a także warsztaty Design Thinking.

Efektem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych, komunikacyjnych i umiejętności pracy w grupie oraz poprawa znajomości języków obcych. Projekt zwiększy szanse absolwentów na podjęcie pracy odpowiadającej ich wykształceniu.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie http://www.ictpower.p.lodz.pl/ .