Lista przedmiotów z materiałami udostępnionymi dla studentów

IFE – Mechanical Engineering

IFE – Biomedical Engineering

OiZ - Elektronika Medyczna

IFE – Pattern Recognition

Dla_studentów
Termografia i spektometria w podczerwieni. Zastosowania przemysłowe. Nowa monografia profesora Bogusława Więcka i współautorów
Poniedziałek, 22.05.2017 08:52

Nakładem Wydawnictwa Naukowego PWN ukazała się w kwietniu bieżącego roku monografia autorstwa Bogusława Więcka, Krzysztofa Pacholskiego, Roberta Olbrychta, Roberta Strąkowskiego, Marcina Kałuży, Mariusza Boreckiego i Wacława Wittchena pt. Termografia i spektometria w podczerwieni. Zastosowania przemysłowe.

Monografia poświęcona jest praktycznym zastosowaniom termowizji w podczerwieni, głównie w przemyśle. Praca ta jest wynikiem wieloletnich doświadczeń dwóch zespołów naukowo-badawczych z Politechniki Łódzkiej i z Instytutu Metalurgii Żelaza w Gliwicach. Monografia oprócz aspektu przemysłowego, niesie przesłanie o nowych zastosowaniach kamer termowizyjnych. Jednym z nich jest spektroskopia obrazowa w podczerwieni, realizowana standardowymi kamerami termowizyjnymi.

Książka porusza następujące zagadnienia:

  • Widmowy charakter radiacyjny pomiarów temperatury
  • Metodyka prowadzenia badań termowizyjnych
  • Absorpcyjne systemy do wykrywania i pomiaru stężeń gazów
  • Systemy spektralne
  • Zastosowania termowizji w hutnictwie żelaza i stali
  • Multispektralny system obrazowy do badań żużla stalowniczego
  • Błędy i niepewności pomiarów temperatury

Monografia jest kierowana głównie do kadry inżynierskiej polskiego przemysłu, studentów i doktorantów oraz do praktyków i entuzjastów termowizji w podczerwieni.