Lista przedmiotów z materiałami udostępnionymi dla studentów

IFE – Mechanical Engineering

IFE – Biomedical Engineering

OiZ - Elektronika Medyczna

IFE – Pattern Recognition

Dla_studentów
KKRRiT 2017
Piątek, 21.07.2017 11:22

W dniach 21-23 czerwca br. odbyła się Poznaniu 17. Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji – KKRRiT 2017. Jak co roku, konferencja stanowiła okazję do prezentacji najnowszych osiągnięć z zakresu współczesnej radiokomunikacji oraz stanowiła forum do wymiany doświadczeń dla szerokiego grona przedstawicieli środowiska nauki, producentów sprzętu telekomunikacyjnego, czy operatorów sieci. Tematem wiodącym tegorocznej edycji konferencji były nowe perspektywy telekomunikacji bezprzewodowej w kontekście rozwoju i standaryzacji systemów 5G. Tegoroczna edycja konferencji zgromadziła około dwustu uczestników, którzy mogli wysłuchać nieco ponad stu referatów oraz prezentacji firmowych.

W KKRRiT 2017 aktywnie uczestniczyli także przedstawiciele Zakładu Telekomunikacji Instytutu Elektroniki PŁ, którzy zaprezentowali łącznie pięć referatów. W dniu otwarcia konferencji, dr hab. inż. Sławomir Hausman z Instytutu Elektroniki przedstawił referat plenarny pt. "Internet rzeczy w ochronie zdrowia i dla podniesienia komfortu życia".

Na zakończenie konferencji rozstrzygnięty został Konkurs dla młodych autorów prezentujących swoje prace w trakcie KKRRIT-2017 organizowany przez Fundację Wspierania Rozwoju Radiokomunikacji i Technik Multimedialnych. Komisja konkursowa wyróżniła m.in. doktorantów z Zakładu Telekomunikacji – II nagrodę otrzymał mgr inż. Jarosław Kawecki za referat "Łącze radiowe w tekstronicznym systemie umożliwiającym lokalizację ludzi w pomieszczeniach z użyciem czujników inercyjnych", a wyróżnienie mgr inż. Paweł Oleksy za referat "Badanie wpływu ludzi na kanał transmisyjny w sieciach radiowych działających w pobliżu ciała człowieka".

Kolejna edycja konferencji odbędzie się w dniach 20-22 czerwca w Gdańsku.