Lista przedmiotów z materiałami udostępnionymi dla studentów

IFE – Mechanical Engineering

IFE – Biomedical Engineering

OiZ - Elektronika Medyczna

IFE – Pattern Recognition

Dla_studentów
ISPA 2017
Wtorek, 10.10.2017 00:00

W dniach 18-20 września odbyło się w Lublanie w Słowenii dziesiąte, jubileuszowe, międzynarodowe sympozjum naukowe ISPA 2017. Podobnie jak w poprzednich latach, konferencja stanowiła okazję do prezentacji najnowszych osiągnięć z zakresu przetwarzania i analizy obrazów i sygnałów oraz pozwoliła na nawiązanie nowych kontaktów oraz wymianę doświadczeń z szerokim gronem przedstawicieli środowiska nauki z całego świata. W konferencji aktywnie uczestniczyli także przedstawiciele Zakładu Elektroniki Medycznej Instytutu Elektroniki PŁ, którzy zaprezentowali dwa referaty.

“Door Detection in Images of 3D Scenes in an Electronic Travel Aid for the Blind”
Piotr Skulimowski, Mateusz Owaczarek, Paweł Strumilło

“Barley defects identification”
Piotr Szczypiński