Lista przedmiotów z materiałami udostępnionymi dla studentów

IFE – Mechanical Engineering

IFE – Biomedical Engineering

OiZ - Elektronika Medyczna

IFE – Pattern Recognition

Dla_studentów
Podziękowanie
Czwartek, 12.10.2017 12:25

W dniu 12 października odbyła się w uroczystość podziękowania prof. dr hab. inż. Tomaszowi Kacprzakowi za 44-letnią pracę w Instytucie Elektroniki, tj. od chwili utworzenia Instytutu.

Dzięki pełnej zaangażowania pracy prof. Kacprzaka Instytut Elektroniki Politechniki Łódzkiej zajmuje ważne miejsce na mapie krajowej i światowej elektroniki.

Profesor Kacprzak jest współautorem szeregu książek naukowych poświęconych komputerowemu modelowaniu przyrządów półprzewodnikowych oraz autorem pionierskich (wspólnie z prof. Andrzejem Materką), wielokrotnie cytowanych prac nt modeli tranzystorów polowych MOS i MESFET. Był w Instytucie inicjatorem prac naukowych nad sztucznymi sieciami neuronowymi i obliczeniami inteligentnymi. Przez okres 20-lat kierował Zakładem Telekomunikacji. Wskazał obszary badawcze w dziedzinie teleinformatyki, które są obecnie nowoczesnymi specjalnościami badawczymi Zakładu. Wypromował 11 doktorów w dyscyplinie elektronika i informatyka. Prof. Kacprzak w latach 1992-1995 pełnił funkcję zastępcy dyr. Instytutu Elektroniki ds. dydaktyki, a w latach 1993-1996 był prodziekanem Wydziału Elektrotechniki i Elektroniki.

W latach 2005-2013 pełnił funkcję przewodniczącego Komitetu Naukowego Łódzkiego Regionalnego Parku Naukowo-Technologicznego.

Panie Profesorze, dziękujemy za wielki wkład w rozwój Instytutu Elektroniki, życzymy zdrowia i satysfakcji z osiągniętych sukcesów zawodowych.