Lista przedmiotów z materiałami udostępnionymi dla studentów

IFE – Mechanical Engineering

IFE – Biomedical Engineering

OiZ - Elektronika Medyczna

IFE – Pattern Recognition

Dla_studentów
Konferencja TTP
Piątek, 27.10.2017 08:33

W dniach 27-29 września 2017 roku odbyła się w Ustroniu-Jaszowcu, w malowniczym Beskidzie Śląskim, 12. Konferencja TERMOGRAFIA I TERMOMETRIA W PODCZERWIENI (TTP). W tym roku obchodzimy jubileusz 25-lecia tej konferencji i z tej okazji zaproszono gości honorowych – prekursorów termowizji w Polsce. Odbyła się uroczysta sesja historyczna z udziałem znamienitych prelegentów: prof. A. Nowakowskiego z Politechniki Gdańskiej, doc. S. Poloszyka z Politechniki Poznańskiej, prof. A. Ciołkosza z Instytutu Geodezji i Kartografii, dr B. Kajewskiego z Głównego Instytutu Górnictwa, inż. A. Szopy z Energopomiaru, dr S. Górskiego z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, mgr W. Adamczewskiego z Termo-Pomiaru.

Ogółem w konferencji wzięło udział ponad 100 uczestników, głównie z Polski, ale także z Grecji, Niemiec, Wielkiej Brytanii i Ukrainy. Przedstawiono ciekawe prace naukowe i wdrożeniowe z dziedziny badań nieniszczących oraz zastosowań termowizji w podczerwieni w medycynie, przemyśle i pożarnictwie. Nowym aspektem praktycznym szeroko pojętej termometrii radiacyjnej były referaty prezentujące zastosowanie zjawiska rozpraszania Ramana w światłowodach do zdalnego pomiaru temperatury.

Konferencja TERMOGRAFIA I TERMOMETRIA W PODCZERWIENI jest największą międzynarodową konferencją dotyczącą ilościowych metod badań termograficznych organizowaną w kraju. Konferencja ma charakter cykliczny, odbywa się co dwa lata i jest forum naukowo-technicznym, na którym specjaliści z różnych dziedzin mogą wymieniać swoje doświadczenia, zaprezentować wyniki badań oraz zastosowania termografii i szeroko pojętej termometrii. Forum to umożliwia integrację środowiska naukowo-badawczego z przemysłem, gdzie coraz częściej stosuje się w praktyce termografię w podczerwieni.

Tradycyjnie Konferencji TTP-2017 towarzyszyła wystawa sprzętu termowizyjnego. Z okazji jubileuszu na wystawie pojawiły się także pierwsze kamery termowizyjne stosowane w Polsce w latach 70. ubiegłego wieku. Na zakończenie Konferencji organizatorzy zaprosili gości na wycieczkę do rezydencji Prezydenta RP w Wiśle.