Lista przedmiotów z materiałami udostępnionymi dla studentów

IFE – Mechanical Engineering

IFE – Biomedical Engineering

OiZ - Elektronika Medyczna

IFE – Pattern Recognition

Dla_studentów
O Instytucie
Rada Instytutu

Skład Rady Instytutu

 1. prof. dr hab. Paweł Strumiłło
 2. prof. dr hab. Tomasz Kacprzak
 3. prof. dr hab. Andrzej Materka
 4. prof. dr hab. Bogusław Więcek
 5. dr hab. inż. Michał Strzelecki, prof. PŁ
 6. dr hab. inż. Sławomir Hausman
 7. dr hab. inż. Jacek Kowalski
 8. dr hab. inż. Piotr Szczypiński
 9. dr inż. Krzysztof Tomalczyk
 10. dr inż. Łukasz Januszkiewicz
 11. mgr inż. Janusz Sitek
 

Zakład Elektroniki Medycznej

Prace badawcze Zakładu koncentrują się na zagadnieniach:
• przetwarzania sygnałów i analiza obrazów • projektowania interfejsów człowiek-maszyna i elektronicznych systemów wspomagania osób niepełnosprawnych • zastosowania technologii internetowych i systemów ochrony danych • zastosowania metod inteligencji obliczeniowej w medycynie i technice, • projektowania aparatury elektronicznej z zastosowaniem procesorów jednoukładowych, sygnałowych i cyfrowych układów programowalnych.

Zakład Telekomunikacji

Działalność naukowa zakładu koncentruje się na zagadnieniach:
• modelowania propagacji fal elektromagnetycznych; modelowania i projektowania anten i systemów antenowych • modelowania i projektowania systemów łączności bezprzewodowej, w tym sieci ad hoc • automatyzacji złożonych procedur pomiarowych, np. w kompatybilności elektromagnetycznej • przetwarzania (kodowanie, kompresja, filtracja) sygnałów i obrazów.

Zakład Układów Elektronicznych i Termografii

Działalność naukowa w głównej mierze dotyczy modelowania przepływu ciepła i masy w systemach elektronicznych i przyrządach mocy, przy użyciu termografii do weryfikacji obliczeń. Badania koncentrują się na modelowaniu i projektowaniu układów mocy przy uwzględnieniu zjawisk nieliniowych.