Lista przedmiotów z materiałami udostępnionymi dla studentów

IFE – Mechanical Engineering

IFE – Biomedical Engineering

OiZ - Elektronika Medyczna

IFE – Pattern Recognition

Dla_studentów
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Inkubator Innowacyjności 4.0
Czwartek, 03.02.2022 08:10

Inkubator Innowacyjności 4.0 to projekt realizowany przez Politechnikę Łódzką, którego głównym celem jest wsparcie procesu zarządzania wynikami badań naukowych i prac rozwojowych Uczelni, w szczególności w zakresie ich komercjalizacji.

W ramach prowadzonych prac naukowych związanych z synchronicznymi metodami pomiaru temperatury do badań systemów elektronicznych i energetycznych doktorant mgr inż. Błażej Torzyk wraz z promotorem prof. dr hab. inż. Bogusławem Więckiem uzyskali wsparcie w ramach projektu wdrożeniowego pt. „Sposób pomiaru skutecznej wartości prądu zwłaszcza w kablach i przewodach elektroenergetycznych sieci nN i SN”. Projekt zakłada opracowanie prototypu systemu pomiaru promieniowania z zastosowaniem pojedynczego detektora podczerwieni, która zapewnia bezkontaktowy pomiar skutecznej wartości prądu przemiennego.

Autorzy zaproponowali zastosowanie innowacyjnej metody 2-ω, która polega na zastosowaniu transformacji Fouriera i analizie 2. harmonicznej sygnału temperatury. Z dotychczasowych badań wynika, że metoda pomiaru jest odporna na wpływ oświetlenia zewnętrznego w zakresie podczerwieni oraz warunków atmosferycznych, takich jak chłodzenie i\lub nagrzewanie konwekcyjne i radiacyjne. Opracowany prototyp może być stosowany w różnych dziedzinach przemysłu. Prace realizowane są w Zakładzie Układów Elektronicznych i Termografii.

Wyniki badań zostały opublikowane w artykule: B. Torzyk, B. Więcek, Second-harmonic contactless method for measurement of RMS current using a standard infra-red camera, IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, vol. 70, 2021, a metodologia została zgłoszona do Urzędu Patentowego RP nr 428676.

Badania w ramach prac przedwdrożeniowych projektu Inkubator Innowacyjności 4.0 są realizowane w okresie 01.02.2022r. – 31.07.2022r.