Lista przedmiotów z materiałami udostępnionymi dla studentów

IFE – Mechanical Engineering

IFE – Biomedical Engineering

OiZ - Elektronika Medyczna

IFE – Pattern Recognition

Dla_studentów
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Synthesizing metamaterials with 3D printing and conductive layers
Niedziela, 13.03.2022 00:00

Nakładem brytyjskiego wydawnictwa The Institution of Engineering and Technology ukazała się monografia p.t. „Optimal Design Exploiting 3D Printing and Metamaterials”, której redaktorami są prof. Paolo Di Barba i prof. Sławomir Wiak.

Pracownicy Instytutu Elektroniki dr hab. inż. Sławomir Hausman, prof. uczelni i dr inż. Łukasz Jopek są autorami rozdziału  „Synthesizing metamaterials with 3D printing and conductive layers”. W rozdziale omówiono wybrane aspekty modelowania, projektowania, optymalizacji i wytwarzania metamateriałów wykorzystujących gradientowe struktury dielektryczne oraz macierze rezonatorów pierścieniowych.

Rozdział porusza zagadnienia takie jak: metody syntezy metamateriałów gradientowych,modelowanie metapowierzchni przy wykorzystaniu metod pełnofalowych i zastępczych modeli obwodowych, czy postępy w dziedzinie metapowierzchni w pasmie terahercowym. Omówiono także oryginalne techniki drukowania tzw. materiałów efektywnych (ang. effective materials).