Lista przedmiotów z materiałami udostępnionymi dla studentów

Dla_studentów
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Opracowanie zaawansowanego systemu do analizy obrazu na potrzeby oceny struktury demograficznej i zachowań konsumentów w punktach sprzedaży Drukuj

Cel projektu

opracowanie rozwiązania do analizy i wykrywania struktur danych poprzez analizę obrazów (również z dalszego planu) z wykorzystaniem sieci neuronowych. W ramach projektu wdrożona zostanie innowacja produktowa - wprowadzenie na rynek znaczącego ulepszenia oferowanych uprzednio towarów i usług w odniesieniu do ich charakterystyk lub przeznaczenia. Rezultat projektu charakteryzuje się nowością co najmniej w skali polskiego rynku i rynków zagranicznych.

Planowane efekty:
W wyniku realizacji projektu wprowadzona zostanie na rynek usługa znacząco ulepszona do uprzednio oferowanych towarów i usług w odniesieniu do ich charakterystyk lub przeznaczenia. Innowacyjny produkt to usługa skierowana dla wielu branż mająca na celu analizę zachowania konsumentów, klientów i innych osób. Nowa usługa umożliwi detekcję i klasyfikację osób na obrazie z wykorzystaniem sieci neruonowych. Kompletny produkt umożliwi: akwizycję i przetwarzanie obrazów, agregację i analizę danych, tworzenie raportów, podgląd bieżących wyników w czasie rzeczywistym.
Wdrożenie rezultatów na rynek nastąpi w formie sprzedaży usługi w formie abonamentu na podstawie którego klienci uzyskają czasowe licencje na korzystanie z oprogramowania.

W ramach projektu zostaną przeprowadzone badania przemysłowe i prace rozwojowe. Projekt zakończą prace przedwdrożeniowe. Nie przewidziano komercjalizacji wyników badań w ramach projektu.

Kierownik zespołu badawczego w PŁ: dr hab. inż. Piotr Szczypiński, prof. uczelni

Czas trwania projektu 01.01.2022 r. – 30.06.2023 r.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Wartość projektu (całkowita): 4 808 931,00 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 3 122 837,75 zł
Wartość dofinansowania dla PŁ: 532 875,00 zł

Nazwa Beneficjenta – Lidera: GEODATACAP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
Nazwa Beneficjenta – Partnera: Politechnika Łódzka