Piotr M. Szczypiński

Statystyka biomedyczna - Biostatystyka

Zajęcia wykładowe i laboratoryjne dotyczą metod statystycznych stosowanych w medycynie i biologii. Kartę przedmiotu można pobrać ze strony Programy studiów serwera Politechniki Łódzkiej.

Wykłady:

Laboratoria:

Inne materiały:2001-2018 © Piotr M. Szczypiński